Ensimmäinen vuosineljännes 2017 (2016)  

  • Tilausvirta kasvoi 35 prosenttia verrattuna edellisvuoteen.
  • Myyntivolyymi kasvoi 11 prosenttia ja liikevaihto 16 prosenttia verrattuna edellisvuoteen.
  • Liiketulos ennen poistoja (EBITDA) ja uudelleenjärjestelykustannuksia kasvoi merkittävästi, 32 (18) miljoonaan euroon, pääosin volyymien kasvun ja uudelleenjärjestelyohjelman tuomien kustannussäästöjen ansiosta.
  • Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA) oli 24 (10) miljoonaa euroa ennen 1 (1) miljoonan euron uudelleenjärjestelykustannuksia.
  • Operatiivisen toiminnan kassavirta oli -3 (2) miljoonaa euroa, sisältäen 1 (2) miljoonaa euroa uudelleenjärjestelykustannuksia.
  • Ovakon uudelleenjärjestelyohjelma etenee edelleen etuajassa. Ohjelma tuotti vuosineljänneksen aikana 6 miljoonaa euroa kustannussäästöjä. 

”Vuosi alkoi vahvasti. Sekä tilausvirta, toimitukset että liikevaihto kasvoivat, ja ponnistelut työturvallisuuden parantamiseksi jatkuivat tuloksellisina. Ovakon kaupallista fokusta terävöitettiin hyvin tuloksin, saimme uusia asiakkaita ja uutta liiketoimintaa. Myös kiinteitä kustannuksiamme alentava uudelleenjärjestelyohjelma eteni tuloksellisesti ja vahvisti siten kilpailukykyämme. Ylipäänsä vahvistunut kysyntä piristi markkinoita kautta linjan”, sanoo Ovakon konsernijohtaja Marcus Hedblom. ”Terästeollisuuden pitkän aikavälin näkymissä on edelleen epävarmuutta. Ovako seuraa jatkossakin tiiviisti tilanteen kehittymistä ja on valmis sopeuttamaan tuotantokapasiteettia kysynnän muutosten edellyttämällä tavalla.”    

Lähiajan näkymät

Markkinatilanteen odotetaan jatkuvan vuoden toisella neljänneksellä yleisesti ottaen hyvänä. Uudelta liiketoiminnalta odotetaan myönteistä kehitystä. Uudelleenjärjestelyohjelma alentaa toivon mukaan edelleen kustannuksia. Perushintojen korotusten positiivisen vaikutuksen pitäisi alkaa tuntua. Myyntivolyymien arvioidaan kasvavan toisella neljänneksellä edellisvuoden vastaavasta jaksosta. 

Konsernin tunnusluvut 

2017 Q1  2016 Q1  2016 Koko vuosi 
Myyntivolyymi  1000 tonnia  204 184  708 
Liikevaihto  M€  233 201  781 
EBITDA ennen uudelleenjärjestelykustannuksia  M€  32 18  57 
EBITDA  M€  31 17  50 
% liikevaihdosta, oikaistu  13,7 % 8,8 %  7,3 % 
% liikevaihdosta  13,3 % 8,4 %  6,4 % 
EBITA-tulos ennen uudelleenjärjestelykustannuksia  M€  24 10  25 
EBITA (tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja)  M€  23 9  18 
Oikaistu EBITA-marginaali  10,3 % 4,8 %  3,2 % 
EBITA-marginaali  9,9 % 4,4 %  2,3 % 
Liiketulos (EBIT)  M€  21 7  9 
Nettotulos  M€  11 1  -12 
Operatiivisen toiminnan kassavirta  M€  -3 2  35 
Henkilöstön määrä kauden lopussa (FTE)  Hlöä  2 839 2 848  2 773 

- - - 

Tietoa Ovakosta

Ovako kehittää teknisesti korkeatasoisia teräsratkaisuja kuulalaakeri-, ajoneuvo- ja konepajateollisuudessa toimiville asiakkailleen yhteistyössä näiden kanssa. Teräksemme tekee asiakkaidemme lopputuotteista kestävämpiä ja pidentää niiden käyttöikää – se merkitsee viime kädessä älykkäämpiä, vähemmän energiaa kuluttavia ja ympäristöystävällisempiä tuotteita.

Tuotantomme pääraaka-aine on kierrätysteräs, josta valmistetaan tankoja, putkia, renkaita ja puolivalmiita komponentteja. Ovako on edustettuna yli 30 maassa, ja yhtiöllä on myyntikonttoreita Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa. Vuonna 2016 Ovakon liikevaihto oli 781 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä vuoden lopussa 2 800. Lisätietoja internet-sivustoltamme osoitteesta www.ovako.com.

Ovako AB (publ) on EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaan velvollinen julkistamaan nämä tiedot. Tämä tiedote on yllämainitun yhteyshenkilön luvalla julkaisuvapaa 27.4.2017 klo 9.00.