Hoforsin uuden vetylaitoksen myötä Ovakosta tulee maailman ensimmäinen teräsvalmistaja, joka kuumentaa teräksen vedyllä ennen valssausta. Uusi vetylaitos on merkittävä askel kohti ilmastoneutraalia terästuotantoa. Tekninen ratkaisu mahdollistaa myös laajamittaisen ja kustannustehokkaan vetytuotannon eri käyttökohteisiin, kuten fossiilittomaan tavaraliikenteeseen polttokennokuorma-autoilla. Eri paikkakunnilla sijaitsevien laitosten muodostama verkosto varmistaisi paikallisesti tuotetun vedyn saatavuuden liikenteen tarpeisiin.

Ovako on nyt käynnistämässä yhteistyötä useiden merkittävien ruotsalaisten ja norjalaisten teollisuusyritysten kanssa. Aloitetta tukee myös Ruotsin energiaviranomainen, Energimyndigheten. Yhteisinä tavoitteina on vakiinnuttaa fossiilittoman vedyn käyttö koko alalla, lisätä tietoisuutta vedyn potentiaalista polttoaineena ja saavuttaa kustannustehokas tuotanto. Vetylaitoksen viereen on suunnitteilla vetykäyttöisille raskaille ajoneuvoille tarkoitettu tankkausasema.

”On tärkeää, että teemme yhteistyötä eri teollisuudenalojen kanssa ja investoimme ratkaisuihin, jotka tuovat nopeasti tuntuvia ilmastohyötyjä. Vuodesta 2015 lähtien Ovako on vähentänyt CO2-päästöjään 54 %, ja nyt osoitamme ensimmäisenä teräsyhtiönä, että teräksen valssausta edeltävästä kuumentamisesta aiheutuvat CO2-päästöt voidaan eliminoida kokonaan ja päästä vieläkin lähemmäs ilmastoneutraalia tuotantoa”, sanoo Ovakon konsernijohtaja Marcus Hedblom.

”Kuljetusalalla on meneillään paradigman muutos, ja vihreä vety tulee olemaan yksi tärkeimmistä energiamuodoista pitkän matkan kuljetuksissa ja raskaassa tavaraliikenteessä. Hajautettu vetytuotanto terästeollisuudessa on vastaus liikenteen fossiilittoman polttoaineen tarpeeseen. Tämä tekninen ratkaisu on skaalautuva, koska sitä voidaan käyttää terästeollisuudessa suuressa osassa maailmaa. Yhteistyö kuljetusratkaisujemme koko arvoketjussa mukana olevien teollisuudenalojen kanssa on ratkaisevan tärkeää”, sanoo Volvo Groupin teknologiajohtaja Lars Stenqvist.

”Silloin kun suora sähköistys ei ole mahdollista, vihreä vety on yksi täydentävistä energiamuodoista, jotka voivat tukea energiasiirtymää kohti hiilineutraalia tulevaisuutta. Tässä innostavassa yhteistyössä testataan uusia arvoketjuja, ja odotamme saavamme arvokasta tietoa siitä, miten elektrolyysilaitos voi toimia yhteen nykyisen sähköverkon kanssa ja miten siitä voi tulla tärkeä sähköverkkoa vakauttava resurssi”, sanoo Hitachi ABB Power Grids Swedenin toimitusjohtaja Jenny Larsson.

”H2 Green Steel haluaa nopeuttaa siirtymää fossiilittomaan tuotantoon raskaassa teollisuudessa kaikkialla Euroopassa ja koko maailmassa. Fossiilisten polttoaineiden korvaajana vihreä vety tulee olemaan ratkaiseva tekijä useimpien teollisten prosessien siirtymässä. Yhdessä Ovakon kanssa pystymme nyt testaamaan fossiilittoman vedyn tuotantoa ja arvioimaan, miten tätä polttoainetta voitaisiin parhaiten käyttää laadukkaan teräksen valmistuksessa vaadittavien korkeiden lämpötilojen tuottamiseen ja hallitsemiseen. Tämä on tärkeä tieto oman, Bodenissa vuonna 2024 käynnistyvän laajamittaisen vetytuotantomme kannalta”, sanoo H2 Green Steelin teknologiajohtaja Maria Persson Gulda.

”Meistä on hienoa olla mukana tässä jännittävässä projektissa alallaan johtavien kumppanien kanssa. Teemme kaikkemme projektin onnistumiseksi, standardoimme kokonaisratkaisun yhdessä opittujen asioiden pohjalta ja varmistamme, että se voidaan toisintaa eri puolilla Eurooppaa”, sanoo Nel Hydrogenin toimitusjohtaja Jon André Løkke.”Näemme Ovakon vetyinvestoinnin strategisesti tärkeänä etappina siirryttäessä kohti fossiilitonta yhteiskuntaa. Toivomme, että ratkaisu voidaan jossain vaiheessa laajentaa koko terästeollisuuteen ja muille teollisuudenaloille, joilla tällä hetkellä käytetään fossiilisia polttoaineita teräksen kuumennukseen”, sanoo Energimyndighetenin kestävän teollisuuden yksiköstä vastaava johtaja Klara Helstad.

Tämä tekninen ratkaisu mahdollistaa fossiilittoman vedyn ja hapen käytön terästuotannon korkeita lämpötiloja vaativissa prosesseissa ja korvaa siten fossiiliset polttoaineet. Koska terästeollisuudessa on enemmän tarvetta hapelle kuin vedylle, vedyn kustannustehokkaalle ja laajamittaiseille käytölle on hyvät mahdollisuudet myös muilla alueilla, kuten fossiilittomassa tavaraliikenteessä polttokennokuorma-autoilla. Ratkaisua voidaan käyttää joustavasti, ja se voi siksi osaltaan parantaa sähköverkon vakautta, mikä puolestaan luo edellytyksiä uusiutuvien energialähteiden osuuden kasvattamiselle. Lisäksi jäännöslämpö voidaan hyödyntää kaukolämpöverkoissa.

Tietoa Ovakon vetylaitoksesta
Fossiilitonta vetyä tuottava elektrolyyseri asennetaan Ovakon Hoforsin tehtaalle vuoden 2022 loppuun mennessä edellyttäen, että tarvittavat luvat saadaan suunnitellusti. 17 MW:n laitos tuottaa 3 500 kuutiometriä fossiilitonta vetyä tunnissa. Siirtyminen vetyyn vähentää Ovakon Hoforsin terästuotannon jo ennestään alhaisia CO2-päästöjä 50 prosentilla. Ruotsin energiaviranomainen Energimyndigheten tukee noin 180 miljoonan kruunun (n. 17,5 milj. euron) investointia Industriklivet-hankkeen kautta. Suunnitelmana on, että paikallisesti tuotettua vetyä käytetään vuoteen 2030 mennessä kaikissa Ovakon terästä valssaavissa yksiköissä. Edellytyksenä on, että fossiilitonta sähköä on hyvin saatavilla.

Tietoa Ovakosta
Ovako kehittää teknisesti korkeatasoisia teräsratkaisuja kuulalaakeri-, ajoneuvo- ja konepajateollisuudessa toimiville asiakkailleen yhteistyössä näiden kanssa. Teräksemme tekee asiakkaidemme lopputuotteista kestävämpiä ja pidentää niiden käyttöikää – se merkitsee viime kädessä älykkäämpiä, vähemmän energiaa kuluttavia ja ympäristöystävällisempiä tuotteita. Tuotantomme pääraaka-aine on kierrätysteräs, josta valmistetaan tankoja, putkia, renkaita ja puolivalmiita komponentteja. Ovakolla on noin 2 700 työntekijää yli 30 maassa, ja sen liikevaihto on noin 900 miljoonaa euroa. Ovako on Sanyo Special Steelin tytäryhtiö ja osa Nippon Steel -konsernia. Konsernilla on maailmanlaajuisesti yli 100 000 työntekijää ja sen liikevaihto on 50 miljardia euroa. Lisätietoa: ovako.com, sanyo-steel.co.jp ja nipponsteel.com.