Suomen veroviranomaisten vuosia 2014-2016 koskeva verotuksen oikaisupäätös on 6,1 miljoonaa euroa (mukaan lukien korko ja veronkorotus). Aikaisempi vuosien 2010-2013 oikaisupäätös mukaan lukien vaatimukset ovat nyt yhteensä 15,6 miljoona euroa. Vaatimus liittyy nimenomaan Ovako Finland Oy Ab:n korkokuluihin lainasta, jonka se on saanut ruotsalaiselta emoyhtiöltään Ovako AB:lta, ja jonka korkokuluja veroviranomainen pitää vähennyskelvottomina.

Neuvoteltuaan ulkopuolisten verojuristien kanssa Ovako ei hyväksy Suomen veroviranomaisten verotuksen oikaisupäätöstä ja hakee siihen muutosta. Ennen kuin muutoksenhaku on ratkaistu, Ovako ei ole velvoitettu maksamaan vaadittua summaa.

Tietoa Ovakosta

Ovako kehittää teknisesti korkeatasoisia teräsratkaisuja kuulalaakeri-, ajoneuvo- ja konepajateollisuudessa toimiville asiakkailleen yhteistyössä näiden kanssa. Teräksemme tekee asiakkaidemme lopputuotteista kestävämpiä ja pidentää niiden käyttöikää – se merkitsee viime kädessä älykkäämpiä, vähemmän energiaa kuluttavia ja ympäristöystävällisempiä tuotteita.

Tuotantomme pääraaka-aine on kierrätysteräs, josta valmistetaan tankoja, putkia, renkaita ja puolivalmiita komponentteja. Ovako on edustettuna yli 30 maassa, ja yhtiöllä on myyntikonttoreita Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa. Vuonna 2016 Ovakon liikevaihto oli 781 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä vuoden lopussa 2 800. Lisätietoja internet-sivustoltamme osoitteesta www.ovako.com.

Ovako AB (publ) on EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaan velvollinen julkistamaan nämä tiedot. Tämä tiedote on yllämainitun yhteyshenkilön luvalla julkaisuvapaa 12.1.2018 klo 10.15.