”Asiakkaat haluavat yhä useammin todisteita siitä, että he tekevät vastuullisia ostopäätöksiä. Siksi olemme erittäin iloisia, että pystymme kertomaan heille tuotteidemme hiilijalanjälkeä kuvaavat luvut”, sanoo Ovakon vastuullisuus- ja turvallisuusjohtaja Katarina Hundermark.

Carbon Calculator on Ovakolle jälleen uusi askel kohti parempaa asiakaspalvelua. Yritys on aiemmin ottanut käyttöön kaikkien kuumavalssattujen tankotuotteidensa ilmastoselosteet, jotka kattavat kaikki vaiheet raaka-aineiden hankinnasta tehtaalta lähteviin lähetyksiin kaikilla kolmella terästehtaalla. Apuna ilmastoselosteiden laadinnassa oli Ruotsin valtion tutkimuslaitos RISE.

Ympäristövaikutusten vertailu helpottuu

”Elinkaarianalyysin (LCA) perusteella Ovakon teräksen CO2-päästöt ovat merkittävästi pienemmät kuin valssattujen terästuotteiden globaaleilla valmistajilla keskimäärin”, sanoo RISE:n ympäristöjohtamiseen ja elinaarianalyyseihin erikoistunut vanhempi tutkija Mats Zackrisson.

Carbon Calculatorin avulla ja seuraamalla kuumavalssattujen tankojen tuotannon ja kuljetusten jokaista vaihetta tarkasti Ovako laskee kunkin tuotteen hiilidioksidipäästöt kilogrammoina tuotettua terästonnia kohti. Luvun pohjalta asiakkaat voivat vertailla eri tuotteita ja antaa omille asiakkailleen mielekkääseen vertailuun tarvittavat tiedot eri toimittajista.

80 prosenttia pienempi hiilijalanjälki

Carbon Calculator on yksi monista toimenpiteistä, joilla Ovako pyrkii jatkuvasti lisäämään ympäristöasioiden ennakoivaa huomioonottamista terästeollisuudessa. Romuteräksen käyttö raaka-aineena ja tuotantoprosessien jatkuva kehittäminen ovat mahdollistaneet sen, että Ovakon tuotteiden hiilijalanjälki on tällä hetkellä 80 prosenttia kuumavalssattujen terästuotteiden maailmanlaajuista keskiarvoa pienempi.

Ovako pyrkii valmistamaan maailman vastuullisimpia, puhtaimpia ja lujimpia teräsratkaisuja ja jatkaa yhteistyötä asiakkaidensa, toimittajiensa ja muiden sidosryhmiensä kanssa tavoitteinaan tuotteiden mahdollisimman vähäiset ympäristövaikutukset, ilmastoviisaimmat ratkaisut käyttövaiheessa sekä tehokas ja toimiva kierrätys.
RISE on riippumaton, valtio-omisteinen tutkimusinstituutti, joka tarjoaa ainutlaatuista erityisasiantuntijuutta ja noin 100 erilaista testausympäristöä tulevaisuuden teknologian, tuotteiden ja palveluiden edistämiseksi. www.ri.se