Ensimmäinen vuosineljännes 2018 (2017)  

  • Vuosineljänneksen tilausvirta oli edelleen vahva, jonkin verran suurempi kuin viime vuoden viimeisellä neljänneksellä ja 10 prosenttia suurempi kuin ensimmäisen neljänneksen myyntivolyymi. Tilausvirta ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli korkeampi kuin kolmella aikaisemmalla, mikä kuvastaa alati vahvoja markkinoita 
  • Myyntivolyymi kasvoi 6 prosenttia, 216 000 (204 000) tonniin, ja erityisen voimakasta kasvu oli korkean jalostusasteen tuotteissa 
  • EBITDA-tulos (ennen uudelleenjärjestelykustannuksia 0 (-1) milj. euroa) kasvoi 41 (32) milj. euroon viime vuodesta jatkuneen hyvän kasvun ja tuotemixin sekä myyntihintojen myönteisen kehityksen myötä. EBITDA-marginaali nousi 15,3%:iin (13,7%) 
  • Operatiivisen toiminnan kassavirta oli –4 (–3) milj. euroa, mukaan lukien maksetut uudelleenjärjestelykustannukset, 0 (-1) milj. euroa 
  • Maaliskuussa julkistettiin tieto siitä, että maailman isoimpiin teräksenvalmistajiin lukeutuva Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation (NSSMC) ostaa Ovakon. Yrityskaupan myötä Ovako liittyy osaksi NSSMC:a, joka on vahva teollinen omistaja ja kuuluu maailmanlaajuisesti terästeollisuuden selkeisiin teknologiajohtajiin. Yrityskaupan toteutuminen edellyttää kilpailuviranomaisten hyväksyntää 
  • Maaliskuussa Ovako julkisti uudet taloudelliset tavoitteet. Vuoteen 2020 mennessä tavoitteena on 850 000 tonnin myyntivolyymi vuodessa, EBITDA-marginaali yli 13 prosenttia ja nettovelka (pois lukien eläkevastuut) verrattuna omavaraisuusasteeseen alle 40 prosenttia 

– Vuosi alkoi vahvasti, liikevaihto ja tulos olivat selkeästi viimevuotista korkeampia. Tilausvirta oli neljänneksen aikana kolmea edellistä neljännestä korkeampi, mikä heijastaa vahvana jatkuvaa markkinatilannetta. Neljänneksen aikana saimme hyviä uutisia: Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation (NSSMC) on sopinut yrityskaupasta, jolla se ostaa Ovakon. Saamme näin omistajaksi yhtiön, joka on maailman kärkiyrityksiä niin teknologiassa kuin terästen tuotantokapasiteetissa. Vahva teollinen omistaja, jolla on halua laajentaa toimintaansa erikoisteräksissä, antaa meille vankan selkänojan. Lähtökohdat eivät voisi olla paremmat Ovakon kannalta. Uusi omistaja on eduksi sekä asiakkaillemme että työntekijöillemme, sanoo Ovakon konsernijohtaja Marcus Hedblom.  

Lähiajan näkymät  

Asiakastoimialojemme edelleen vilkkaan toiminnan ja vahvan tilauskirjan perusteella arvioimme, että myyntivolyymit tulevat toisella vuosineljänneksellä 2018 kasvamaan edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. 

Konsernin tunnusluvut 

2018 Q1  2017 Q1  2017 Koko vuosi 
Myyntivolyymi   1000 tonnia  216 204 783
Liikevaihto   M€  271 233 921
EBITDA ennen uudelleenjärjestelykustannuksia   M€  41 32 100
EBITDA   M€  41 31 96
     % liikevaihdosta, oikaistu   15,3 % 13,7 % 10,8 %
     % liikevaihdosta   15,3 % 13,3 % 10,5 %
EBITA ennen uudelleenjärjestelykustannuksia   M€  34 24 69
EBITA-tulos   M€  34 23 65
     Oikaistu EBITA-marginaali   12,6 % 10,3 % 7,4 %
     EBITA-marginaali   12,6 % 9,9 % 7,1 %
Liiketulos (EBIT)   M€  32 21 56
Nettotulos   M€  18 11 15
Operatiivisen toiminnan kassavirta   M€  -4 -3 39
Henkilöstön määrä kauden lopussa (FTE)   Hlöä  3 130 2 839 3 040

Tietoa Ovakosta

Ovako kehittää teknisesti korkeatasoisia teräsratkaisuja kuulalaakeri-, ajoneuvo- ja konepajateollisuudessa toimiville asiakkailleen yhteistyössä näiden kanssa. Teräksemme tekee asiakkaidemme lopputuotteista kestävämpiä ja pidentää niiden käyttöikää – se merkitsee viime kädessä älykkäämpiä, vähemmän energiaa kuluttavia ja ympäristöystävällisempiä tuotteita.

Tuotantomme pääraaka-aine on kierrätysteräs, josta valmistetaan tankoja, putkia, renkaita ja puolivalmiita komponentteja. Ovako on edustettuna yli 30 maassa, ja yhtiöllä on myyntikonttoreita Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa. Vuonna 2017 Ovakon liikevaihto oli 921 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä vuoden lopussa 3 040. Lisätietoja internet-sivustoltamme osoitteesta www.ovako.com

Ovako AB (publ) on EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaan velvollinen julkistamaan nämä tiedot. Tämä tiedote on yllämainitun yhteyshenkilön luvalla julkaisuvapaa 25.04.2018 klo 9.00.