Tuulivoimalat ovat sään ja kuormituksen vaihteluista johtuen alttiita erittäin kovalle kuormitukselle. Niinpä ne asettavat teräsrakenteiden luotettavuudelle erityisen kovat vaatimukset, ja monien komponenttien keskeinen ominaisuus on väsyttävän kuormituksen kestokyky. Ovakon BQ-Steel- ja IQ-Steel-teräsperheiden kuonapuhtaus antaa hyvät edellytykset täyttää tuulivoimaloiden vaihteisto-osien suorituskykyvaatimukset, mukaan lukien laakerit sekä muut voimansiirto-osat. Oikein valittu teräs auttaa minimoimaan tuulivoimalan kustannukset vähäisemmän kunnossapitotarpeen ja maksimaalisen käyttöasteen muodossa.

Ovakon laaja ja suorituskykyinen teräsvalikoima tarjoaa optimaaliset tuotteet useimpia voimansiirtokomponentteja ja pyöriviä osia varten. Teräksiämme käytetään silloin, kun komponentilta vaaditaan poikkeuksellista suorituskykyä, eli tyypillisesti vaihteissa ja vaihdelaatikoissa. Pystymme tarjoamaan asiakkaillemme kilpailuetuja esimerkiksi kuonapuhtauden, muokattavuus- ja lastuttavuusominaisuuksien, korkean väsymislujuuden tai karkenevuuden muodossa. Tuotantojärjestelmämme antaa hyvät mahdollisuudet tuotteiden optimointiin asiakkaan tarpeiden mukaan. Lisäksi meillä on resurssit valmistaa puolivalmiita komponentteja eri valmiusasteisiin.

 

 

Steel Navigator - Löydä oikea teräs sovellukseesi

Steel Navigator sisältää valikoiman hyödyllisiä työkaluja, kuten materiaalitiedot, koneistuslaskuri, lämpökäsittelyopas, männänvarren ennustaja ja paljon muuta.

Tutustu Steel Navigator

Steel Navigator - Find the right steel for your application