Osaamisen kehittämiseen Ovakossa on viime vuosina panostettu ja monia aloitteita ja hankkeita on käynnistetty ja jo toteutettu onnistuneesti. Johtamisohjelmat, Young Professional -verkosto ja osaamisvaihto-ohjelmat ovat vain esimerkkejä vuoden 2022 aikana uudelleen käynnistetyistä aloitteista.

Kansainvälisenä yrityksenä haluamme löytää tapoja kannustaa tiedon jakamista molemmin puolin omistajamme kanssa, vaikka sijaitsemmekin 8 000 kilometrin päässä toisistamme. Siksi olemme perustaneet tämän osaamisvaihto-ohjelman omistajiemme Sanyo Special Steelin ja Nippon Steel Corporationin kanssa. Ovakon työntekijät Pohjoismaissa voivat saada mahdollisuuden matkustaa Japaniin jopa kolmeksi viikoksi tai mahdollisesti pidemmäksikin aikaa T&K-projekteihin.

Ruotsilla, Suomella ja Japanilla on pitkä historia teräksen valmistuksessa. Lähettämällä Ovakon työntekijöitä tutustumaan Sanyo Special Steeliin he oppivat omakohtaisesti, kuinka japanilaiset kollegamme hoitavat toimintaansa. Ja menemällä paikalle porukalla he voivat keskustella ja pohtia oppimistaan iltaisin.

Jimmy Gran, Hofors-Hällefors liiketoimintayksikön Black Bar –tuoteyksikön johtaja ja Kari Välimaa, Imatran tehtaan teräs ja valssaus –tuoteyksikön johtaja ovat kaksi juuri vaihto-ohjelmasta palannutta kollegaa. Esitimme muutamia kysymyksiä Jimmylle ja Karille:

Knowledge sharing with Japan
Employees in the subway in Japan

Kerro meille lisää vaihto-ohjelmasta ja oliko se sellainen kuin odotit?

Lähestymistapa oli meidän puoleltamme varsin kunnianhimoinen siinä mielessä, että meillä oli ilmeisten teknisten aiheiden ohella erityinen kiinnostus japanilaiseen tapaan työskennellä. Yksi asia, jonka huomasimme välittömästi, oli vierailusuunnitelmamme yksityiskohtaisuus sekä Nipponilla että Sanyolla. Ja tällä tavalla saimme mahdollisimman paljon mukaan vierailuohjelmaan ja saimme myös käsityksen japanilaisen työskentelytavan perustana olevasta asiasta – laajasta ja yksityiskohtaisesta suunnittelusta!

Miksi arvelet, että sinut valittiin Japaniin?

Olemme molemmat olleet paljon tekemisissä japanilaisten kollegojemme kanssa viime vuosina. Toinen asia on, että vastuualueemme (terästehdas, aihiotehdas jne.) – Black Bar -tuotannolla on vastine sekä Nipponissa että Sanyossa – joten keskustelunaiheet jne. on helppo tunnistaa.

Millaista osaamisen vaihtoa te molemmat toivoitte vaihto-ohjelmasta?

Aluksi ehdotimme joitakin erityisen kiinnostavia aiheita. Tunnetuimmat osaamisalueemme ovat terästehdas ja valu, joten tiedonvaihto ja keskustelu japanilaisten kollegoiden kanssa oli luonnollisesti helpointa näillä aloilla. Ja teknisten seikkojen lisäksi korostuivat "japanilainen tapa työskennellä".

Mitä eroavaisuuksia Sanyon ja Ovakon toimintatavoissa on?

Meillä on useita eroavaisuuksia mutta mielestämme keskeinen suoritukseen vaikuttava tekijä on se, kuinka pitkä työaika henkilöllä on ollut samassa yrityksessä Japanissa. Tämä tuo työhön täysin erilaisen jatkuvuuden useimpiin muihin maihin verrattuna. Mielestämme Ovakon pyrkimys ”houkutella ja pitää” työntekijät ovat tärkeitä aloitteita. Toinen asia on japanilaisten laaja suunnittelutyö, joka koskee kaikkea yritystä koskevaa. Tästä lähestymistavasta voimme oppia paljon erityisesti turvallisuutta ja riskejä koskevassa työssä tyypillisten suunnittelutehtävien ohella.

Mitä muistoja jäi matkasta?

Paljon muistoja, mutta muisto heidän fantastisesta vieraanvaraisuudestaan ja hyvistä keskusteluista säilyy mielessämme pitkään. Vaihto-ohjelmaan osallistujat osoittivat vahvaa molemminpuolista kiinnostusta oppia toisiltaan. Oli ilahduttava havainto, että keskustelua herättäviä aiheita oli aina enemmän kuin esityslistalla oli aikaa. Tämä on hyvä vaihto-ohjelman tulevaisuuden kannalta, sillä se tarjoaa monia mahdollisuuksia jatkaa tiedon ja ajatusten vaihtoa.

 

 

 

Transportation in Japan