Haku oppisopimuskoulutukseen on parhaillaan käynnissä ja päättyy 22.10.2023. Koulutuksessa on 20 aloituspaikkaa, joista 15 sijoittuu tuotantotehtäviin ja viisi mekaaniseen kunnossapitoon. Opinnot käynnistyvät 15.1.2024. Koulutuksella varaudutaan tuleviin rekrytointitarpeisiin.

Oppisopimuskoulutuksessa suoritetaan prosessiteollisuuden ammattitutkinto metallien jalostusteollisuuden osaamisalalla. Koko tutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä (osp).

Koulutuksessa käydään läpi metalliteollisuuden prosessit ja yksittäiset prosessivaiheet aina raaka-aineista lopputuotteeksi asti. Opintoihin sisältyy myös laadunvalvontaa, turvallisuus- ja ympäristöasioita sekä yritystalouteen, toimintaympäristöön ja asiakkuuksiin liittyviä lainalaisuuksia.

Kunnossapitoon suuntautuviin opintoihin sisältyy 30 osaamispisteen laajuinen kokonaisuus, jossa käydään prosessilaitteiden rakenteet ja toimintaperiaatteet sekä opitaan tekemään prosessilaitteiden asennus-, korjaus- ja huoltotöitä.

Opintojen arvioitu kesto on noin 1,5 – 2 vuotta opiskelijan aiemmista opinnoista ja työkokemuksesta riippuen. Pohjakoulutusvaatimuksena tuotantotehtäviin on toisen asteen perustutkinto. Mekaaniseen kunnossapitoon suuntautuvilta opiskelijoilta edellytetään toisen asteen tutkintoa tekniikan alalta.

Oppisopimuskoulutuksen valitut henkilöt työskentelevät Ovakolla tuotannon ja kunnossapidon eri tehtävissä opintojen ajan. Palkkaus ja työaika ovat Teknologiateollisuuden työehtosopimuksen mukaisia.

Rekrytointi oppisopimuskoulutukseen toteutetaan yhteistyössä Staffpointin kanssa.

Lisätietoja Staffpointin sivuilta:

https://www.staffpoint.fi/tyonhaku-ja-ura/tyopaikat?search=ovako

 

 

 

An employee at Ovako Imatra