Tänään vietetään kansainvälistä naistenpäivää ympäri maailmaa. Siksi haluammekin nostaa esiin poikkeuksellisia naisia, jotka työskentelevät meillä ja ovat keskeisessä roolissa ter

ästeollisuuden uudistamisessa ja luotsaamisessa kohti modernia aikakautta. Terästeollisuus on perinteisesti ollut miesvaltainen ala, mutta teknologian kehityksen myötä ala on murroksessa.

Me Ovakolla olemme sitoutuneet monipuolistamaan työvoimaamme, erityisesti lisäämällä naisten osuutta henkilöstössämme. Matkamme kohti monimuotoisuutta ja uusia innovaatioita on aluillaan.