Ovakon vastuullisuus- ja turvallisuusjohtaja Katarina Kangert kertoo ajatuksiaan turvallisuuden tärkeydestä Ovakolla. 

Turvallisuus Ovakon strategian tärkein painopistealue. Pitkän aikavälin tavoitteena on päästä kokonaan eroon tapaturmista, mikä tarkoittaa, että yhtäkään tehtävää ei saisi suorittaa, ellei sen turvallisuutta pystytä takaamaan. Yrityksen työntekijöiden ei tulisi joutua lainkaan murehtimaan työtapaturman mahdollisuutta Ovakolla.

Ovako employees

Suunnitelmallinen turvallisuustyö

Työskentelemme järjestelmällisesti useiden aloitteiden kautta eliminoidaksemme työtapaturmat Ovakolla. Yksi aloitteista on konsernin laajuinen Safety at Work -ohjelma, jonka tarkoituksena on integroida työturvallisuus entistä vahvemmin osaksi päivittäistä toimintaa riskien ja onnettomuuksien välttämiseksi. Osana toimintaa järjestämme myös vuosittaisen turvallisuusviikon, ja Ovakon työntekijät osallistuvat erilaisiin turvallisuuskulttuurin vahvistamiseen tähtääviin toimenpiteisiin, kuten koulutuksiin ja turvallisuuskierroksiin. Tämän vuoden turvallisuusviikon teemana oli ”Uskalla välittää – uskalla toimia”. Aihe on tärkeä, sillä Ovako pyrkii aktiivisesti varmistamaan, että työntekijät toimivat, jos he näkevät kollegansa altistuvan vaaralle.

Kulttuuri, jossa turvallisuus on aina ykkösenä

Olennaisena osana turvallisuustyötämme edistämme kulttuuria, jossa turvallisuus on aina ykkösprioriteetti. Poissaoloon johtaneiden tapaturmien määrä on pienentynyt lähes 70 prosentilla viime vuosina. Tämä on lukuisten toimenpiteiden ja työntekijöiden aktiivisen osallistumisen ansiota. Osatekijöitä ovat ennaltaehkäisevä riskeistä raportointi ja korjaavat toimenpiteet Safety at Work -ohjelman puitteissa sekä yritysjohdon keskittyminen ja sitoutuminen turvallisuusasioihin.

Turvallisuuteen keskitytään Ovakolla joka ikinen päivä, ei vain turvallisuusviikolla. Tämän vuoden teema, ”Uskalla välittää – uskalla toimia”, korostaa toisista välittämisen tärkeyttä ja rohkeutta toimia, jotta pystymme luomaan turvallisen työpaikan kaikille ovakolaisille. Turvallisuus on Ovakossa aina etusijalla.

 

 

Ovako employees