On varsin tavallista, että terästen laatuvaatimukset jättävät isot vaihteluvälit niistä valmistettavien komponenttien suorituskyvylle. Kun asiakkaalla on tarve parantaa järjestelmänsä suorituskykyä, ensimmäisenä askeleena on usein määrittää lähtötaso eli nykyisen materiaalin suorituskyky. Tämän jälkeen spesifikaatiota aletaan kiristää. Ovako tarjoaa kattavat materiaalianalyysipalvelut, joilla voidaan määrittää teräksen kuonapuhtaus. Palvelun tarkoituksena on viime kädessä komponenttien ja järjestelmien toimitusaikojen lyhentäminen. Tulokset saadaan tapauksen vaativuudesta riippuen muutamassa viikossa. Analyysi määrittää nykyisen materiaalin suorituskyvyn ja sisältää materiaalisuositukset suorituskyvyn parantamiseksi. Pystymme myös auttamaan poikkeustilanteissa ja selvittämään yllättävästi pettäneiden komponenttien murtumismekanismien perussyyt muutaman päivän toimitusajalla. Hätäanalyysien toimitusajat saattavat vaihdella tapauskohtaisesti laboratorion työkuormasta riippuen. Kerromme mielellämme lisätietoja: solutions@ovako.com

 

Steel material