Det är tämligen normalt att stålspecifikationer kan ge stora variationer när det gäller komponentprestanda. För många kunder med ett behov av förbättrad prestanda för ett system, är det första steget att definiera ett referensvärde för prestandan hos det material som används. Därefter kan man tillämpa strängare specifikationer. Ovako kan tillhandahålla en omfattande materialundersökning för fastställande av stålets renhetsgrad. Detta har utvecklats för att understödja kortare ledtider för komponent- och systemutvecklingsprojekt. Beroende på komplexiteten kan resultatrapporterna från analysen levereras inom några få veckor. Analysen kommer att ange det använda materialets prestandanivå och inkludera rekommendationer angående materialval för önskad ny prestandanivå. Nödsituationer kan också hanteras, där oväntade fellägen kan undersökas inom några få dagar för att stödja grundorsaksanalys. Ledtider för nödsituationer kan variera beroende på laboratoriets kapacitet. För ytterligare information, vänligen kontakta oss på: solutions@ovako.com

Steel material