Ovako har utvecklat en strategi med prototyper för att förkorta ledtiderna för komponent- och systemutvecklingsprojekt. Flera typer av industriella utvecklingsprojekt kan dra nytta av korta ledtider för skräddarsydda prototypleveranser. Smide, stänger och maskinbearbetade förkomponenter är våra vanligaste prototypformat, men rörkomponenter som exempelvis precisionsämnen, samt valsade ringar kan också levereras vid förfrågan. För vissa av våra vanligare högpresterande stålsorter har vi tillämpbara tabeller. Via denna tjänst kan kunderna förkorta sina projektledtider med flera månader eller tillåta fler iterationer i systemutvecklingsprocessen. För ytterligare information, vänligen kontakta oss på solutions@ovako.com.

Prototypleveranser för högpresterande stålsorter

 

Snabb

Kort

Normal

Smide

2 veckor

4 veckor

8-10 veckor

Förhandskrav

Förhandsavisering till smedje för att boka kapacitet

Mindre kvantitet eller begränsat antal omställningar

Stänger i lager

Leverans direkt till kunden från smedjan

Förhandsavisering till smedja för att boka kapacitet 

Stänger i lager

Leverans till kund from Hällefors

Stänger ej i lager, valsning och efterbehandling krävs

Stänger

3-5 dagar

4-6 veckor

8-10 veckor

Förhandskrav

Stänger i lager

Endast små kvantiteter

Kapning inom 48-72 h

Billets/göt tillgängliga eller stänger från löpande tillverkning

Produktionsorder prioriteras

Ny smältning eller billets/göt tillgängliga

Ingen prioritering av produktionsorder