Kestävästi hankittu teräs voi auttaa alkuperäisvalmistajia (OEM) toimittamaan ilmastoystävällisiä tuotteita ja pienentämään kokonaishiilijalanjälkeään. Se voi puolestaan kiinnostaa ympäristöasioista kiinnostuneita asiakkaita ja auttaa vastaamaan kiristyvään lainsäädäntöön. Tämä koskee etenkin teräskomponentteja, sillä terästeollisuuden osuus maailman hiilidioksidipäästöistä on yli kahdeksan prosenttia.

Tuotteen todellisen hiilijalanjäljen arviointi edellyttää ympäristövaikutusten arviointia koko elinkaaren kaikissa vaiheissa: raaka-aineen hankinnasta ja materiaalien jalostuksesta valmistukseen, jakeluun, käyttöön ja käytöstä poistoon tai kierrätykseen elinkaaren lopussa.

Pystyäkseen tähän valmistajilla on oltava realistinen käsitys tuotteen energiankulutuksesta ja hiilidioksidipäästöistä kehdosta hautaan. Tähän tarvitaan puolestaan samaa kehdosta portille -dataa, jota teräksenvalmistajat tarvitsevat.

Teräksen valmistuksen pääeroja

Osa teräksenvalmistajista, mukaan lukien Ovako, tarjoaa asiakkailleen mahdollisuuden pienentää tuntuvasti valmiiden tuotteidensa hiilijalanjälkeä tuottamalla laadukasta terästä rautaromusta vähähiilistä sähköntuotantoa hyödyntävällä valokaariuunimenetelmällä.

Decorative image

Noin kolme neljännestä maailman terästuotannosta sitä vastoin perustuu hiili-intensiiviseen happipuhallusprosessiin, jossa lähtökohtana on rautamalmi ja lämpöenergia tuotetaan polttamalla koksia.

Käyttämämme prosessin ansiosta kuumavalssatun tankoteräksemme hiilijalanjälki on kuudennes maailmanlaajuisesta keskiarvosta. Teräksen käyttäjät voivat hyödyntää tätä saadakseen kilpailuetua.

Kaiken edellytys on kuitenkin, että saavutetut edut kestävät tiukan tarkastelun. Siksi Ovako julkaisee ilmasto- ja ympäristötuoteselosteita, jotka on riippumattoman osapuolen varmentamia ja rekisteröity ympäristöasioiden hallintaa ja elinkaariarviointia koskevan standardin ISO 14044 mukaisesti.

Lähikuvassa elinkaariarviointi

Ovako on panostanut vahvasti omien prosessiensa päästöjen pienentämiseen esimerkiksi käyttämällä prosessissaan valokaariuuneja, optimoimalla romun käytön seostuksessa ja kierrättämällä tai käyttämällä uudelleen jäännösmateriaalit sekä hyödyntämällä ylijäämälämpöä. Lisäksi pyrimme säästämään energiaa ja hankkimaan vähähiiliseen tuotantoon pohjautuvaa energiaa.

Toteutamme tehtaillamme jatkuvasti investointeja parantaaksemme niiden ympäristövastuullisuutta. Hiljattainen esimerkki on valssaamon kuumennusuunin uusinta, mikä pienensi uunin CO2-päästöjä 10 prosenttia. Toinen esimerkki on Oxyfuel-poltinten asennus kahteen kuoppauuniin, mikä vähensi niiden CO2-päästöjä 15 ja 20 prosenttia. 

Pitkällä aikavälillä tällainen järjestelmällinen kehitystyö parantaa merkittävästi toimintamme kokonaistasoa – ja sitä kautta asiakkaidemme ympäristövastuullisuutta.  

Vertaile terästuotteita

Ympäristötuoteselosteiden kaltaiset järjestelmät auttavat vertailemaan eri terästuotteiden hiilijalanjälkeä.

Ovakon kuumavalssattujen tankoterästen keskimääräinen kehdosta portille -hiilidioksidijalanjälki on noin 450 kg CO2/tonni, kun kaikkien terästuotteiden maailmanlaajuinen keskiarvo on arviolta 2600 kg CO2/tonni.

Toisin sanoen vaihtamalla Ovakon teräkseen ostajat säästävät noin kaksi tonnia hiilidioksidia jokaista ostamaansa terästonnia kohden.

Lisäksi kuonapuhtaissa teräksissä on vähemmän epäpuhtauksia, mikä takaa paremmat ominaisuudet – teräksen valmistajat voivat siis pienentää puolestaan omaa hiilijalanjälkeään valmistamalla kevyempiä, lujempia ja kestävämpiä komponentteja.