Hållbart stål kan hjälpa OEM-företag (Original Equipment Manufacturer) att leverera klimatsmarta produkter och minska deras totala koldioxidavtryck – samtidigt som de attraherar miljömedvetna kunder och uppfyller allt striktare miljökrav. Detta är särskilt viktigt när det gäller stålkomponenter, då stålindustrin står för drygt åtta procent av världens koldioxidutsläpp.

Det bästa sättet att bedöma en produkts verkliga koldioxidavtryck är en livscykelanalys som granskar produktens miljöpåverkan hela vägen från utvinning av råmaterial, materialprocesser, tillverkning, distribution och användning fram till bortskaffande eller återvinning i slutet av livscykeln.

För att kunna göra det måste tillverkaren känna till energiåtgången och koldioxidutsläppen under hela livscykeln (cradle-to-grave). Det förutsätter i sin tur att ståltillverkaren har tillgång till samma data cradle-to-gate.

Stora skillnader på stål och stål

Vissa ståltillverkare, som Ovako, gör det möjligt för kunderna att minska koldioxidavtrycket för sina färdiga produkter avsevärt. Orsaken är att vi använder ljusbågsugnar drivna med koldioxidsnåla energikällor för att konvertera skrot till högklassigt stål.

Decorative image

Som jämförelse använder de flesta ståltillverkare (ungefär tre fjärdedelar) sig av den koldioxidintensiva LD-processen för att förädla järnmalm till stål, där energikällan är eldning av koks.

Därför är koldioxidavtrycket för våra varmvalsade stålstänger bara en sjättedel av världsgenomsnittet – en miljövinst som våra kunder kan använda sig av för att skapa konkurrensfördelar.

Men det är bara möjligt om man kan presentera siffror som tål att granskas. För att kunna göra det ger Ovako ut klimatdeklarationer och miljövarudeklarationer som verifieras av en oberoende tredje part och registreras enligt standarden ISO 14044 för miljöledning och livscykelanalys.

Livscykelanalyser i detalj

På Ovako har vi arbetat hårt med att minska utsläppen från våra egna processer, till exempel genom att använda ljusbågsugnar, optimera skrotanvändningen för legeringar, återanvända eller återvinna restmaterial och genom värmeåtervinning. Dessutom satsar vi på energisparande åtgärder och användning av koldioxidsnåla energiformer.

Vi investerar kontinuerligt på många områden för att förbättra miljöprestandan för våra stålverk. Ett färskt exempel är ombyggnaden av en ugn på ett av våra valsverk som minskade dess koldioxidutsläpp med 10 procent. Ett annat exempel är konverteringen av två gropugnar till gasol (Oxyfuel) som minskade koldioxidutsläppen med 15 och 20 procent.

På lång sikt kommer denna typ av systematiskt förbättringsarbete att resultera i en betydande miljöförbättring för hela företaget och därmed även för kunderna.

Jämför olika stålprodukter

System som miljövarudeklarationerna har gjort det betydligt enklare att jämföra koldioxidavtrycket hos olika typer av stål.

Ovako uppnår ett totalt koldioxidavtryck (cradle-to-gate) på cirka 450 kg CO2/ton varmvalsad stålstång, att jämföra med cirka 2 600 kg CO2/ton som är världsgenomsnittet för alla stålprodukter.

Förenklat kan man alltså genom att välja Ovako framför genomsnittsstål spara två ton koldioxid för varje ton stål man köper.

Dessutom har rent stål mindre orenheter och därför bättre egenskaper som ger lättare och mer hållfasta komponenter med längre livslängd. Det ger tillverkarna ytterligare utrymme att minska koldioxidavtrycket genom lättare produkter och längre livslängd.