Ovako har tillverkat valsade och smidda ringar under nästan ett århundrade och har således en gedigen erfarenhet inom denna produktnisch. Vi tillämpar sträng kontroll på hela produktionskedjan, från smältning till valsning av ringarna. För att exempelvis säkerställa den överlägsna kvaliteten för våra ringar, kontrollerar vi omsorgsfullt nivåerna för syreinnehåll i stålet för att säkerställa ett renare stål. Få ringtillverkare kan matcha vårt engagemang för tillförlitlig kvalitet från leverans till leverans.

Som ett resultat av vår kvalitetskontroll kan tillverkare förenkla sina produktionsprocesser och minska kostnaderna, eftersom ringarna inte bara är förutsägbart repeterade från parti till parti, utan även väldigt lätta att vidarebearbeta. Ovako tillverkar profilerade ringar med mycket små och snäva toleranser som ligger nära den slutgiltiga formen för slutprodukten. Tack vare våra maskinbearbetade ringar kan kunderna koncentrera sina resurser på efterbehandling och/eller montering. Ovako kan även erbjuda blästrade ringar med en diameter på upp till 4 000 mm och vikt på upp till 5 000 kg.

Ringarna kan även värmebehandlas före leverans med flera olika slututföranden som exempelvis:

  • Normaliserad
  • Mjukglödgad
  • Avspänningsglödgad
  • Isotermiskt glödgad
  • Seghärdad

Fördelar med Ovakos valsade och smidda ringar

  • Tillförlitlig kvalitet från parti till parti
  • Förmågan att tillverka profilerade ringar som ligger nära den slutgiltiga formen för kundens slutprodukt leder till effektivare produktion och kostnadsbesparingar
  • Maskinbearbetade ringar med snäva toleranser och jämn kvalitetsnivå gör produktionen snabbare och skär ner på kostnaderna genom att göra det möjligt för kunderna att fokusera på slutbehandling och/eller montering

 

Ringar som uppfyller industrins behov

Största delen av vår produktion konsumeras av kullagerindustrin, men en betydande del levereras även till kunder inom andra industrisegment, såsom tunga fordon, bilindustrin och tillverkningsindustrin för maskinverktyg. Måtten sträcker sig mellan Ø 170 till 4 000 mm och viktintervallet är 7 till 5 000 kg. Smidda ringar kan även levereras med en vikt på upp till 3 400 kg.

Ringar med mindre bredder än vad som anges i ringverkets tekniska data kan ofta valsas i multipler och delas. Ovako har en maskinpark för detta ändamål och har utvidgat sin kapningskapacitet med ytterligare toppmodern kapningsteknologi och en förpackningsrobot.

Ovako Product Catalog
Ovakos produktkatalog

Ladda ned PDF


Digitalt stödverktyg - Steel Navigator

Med Ovakos Steel Navigator har det aldrig varit enklare att hitta rätt rent stål. Sök efter materialegenskaper, användningsområden eller slutprodukter. Jämför med standardstål. Och beräkna maskininställningar för att spara tid och förlänga livslängden för verktyg. Vår digitala guide för värmebehandling hjälper dig till och med att spara tid och pengar genom att förutsäga hur en specifik stålsortssammansättning kommer att bete sig efter värmebehandling. Oberoende av användningsområde kan du med våra webbaserade verktyg för val av stål utforska hundratals högkvalitativa stålprodukter för att hitta rätt typ för dina specifika behov.

Se mer på Steel Navigator

Registrering till Ovako´s nyhetsbrev

 

Steel Navigator