Det nya affärsområdet Hofors Hellefors kommer att ha en gemensam ledningsgrupp med medlemmar från båda siterna och affärsområdeschef blir Rickard Qvarfort, nuvarande affärsområdeschef för Ovako i Hofors. 

‒Vi ser den här sammanslagningen som ett naturligt steg eftersom de två affärsenheterna redan har mycket gemensamt, såsom en metallurgi, ett produkterbjudande och många gemensamma kunder. Faktum är att nittio procent av det som säljs i Hällefors idag är producerat i Hofors och sjuttio procent av stålet som produceras i Hofors säljs genom Hällefors, säger Marcus Hedblom vd och koncernchef på Ovako.