- Vi vill ligga i framkant i övergången till ett hållbart samhälle utan koldioxidutsläpp, därför satsar vi nu på 100% koldioxidneutral stålproduktion från årsskiftet. Ovakos klimatinitiativ har hittills bidragit till att minska vårt koldioxidavtryck med 55% sedan 2015. Genom vätgassatsningen kommer vi ytterligare kunna driva utvecklingen framåt och samtidigt stötta våra kunder i deras resa att göra sina produkter mer klimatsmarta, säger Marcus Hedblom, VD och koncernchef för Ovako.

Ovako har minskat sina koldioxidutsläpp väsentligt genom att helt använda fossilfri el, effektivisera processer, och investera i övergång till fossilfria bränslen vid värmebehandling. Nu bygger man vidare på det framgångsrika vätgasförsöket och förbereder att under 2022 ställa om anläggningen i Hofors till att värma stål inför valsning med fossilfri vätgas. Initiativet har fått stöd av Energimyndigheten samt flera industripartners. En storskalig implementering av vätgasdriven värmning av stål kommer ytterligare minska produktionsutsläppen med totalt 80% från basåret 2015 - det vill säga ytterligare 50% från dagens redan låga nivåer. 

Ovakos mål är ett koldioxidfritt stål. Företaget kommer från och med årsskiftet att balansera de återstående koldioxidutsläppen i produktionen genom klimatkompensering till dess att målet är uppfyllt. Kompenseringen kommer gradvis att minska i takt med att företaget fortsätter att investera i ny teknik och förbättra sina processer. Syftet med klimatkompensationen är att minska de globala koldioxidutsläppen och därigenom bidra till omställningen för ett hållbart samhälle.

I syfte att stödja sina klimatinitiativ och investeringar i ny teknik, kommer Ovako att införa ett klimattillägg på sitt stål från januari 2022.

Läs mer om Ovakos hållbarhetsarbete på www.ovako.com och om vägen till koldioxidneutralitet på ovako.com/H2.

 

Om Ovako

Ovako utvecklar högteknologiska stållösningar till och tillsammans med kunder inom kullager­, transport­ och tillverkningsindustrin. Med vårt stål blir våra kunders slutprodukter mer bärkraftiga och deras livslängd förlängs – vilket i slutänden ger smartare, energisnålare och miljövänligare produkter.

Vår produktion är baserad på återvunnet skrot och omfattar stål i form av stänger, rör, ringar och förkomponenter. Ovako har cirka 2 700 anställda i mer än 30 länder och en omsättning på cirka 900 miljoner euro. Ovako är ett dotterbolag till Sanyo Special Steel och en del av stålkoncernen Nippon Steel Corporation, en av världens största stålproducenter med över 100 000 anställda globalt och en årlig omsättning på cirka 50 miljarder euro. För mer information besök oss på www.ovako.com, www.sanyo-steel.co.jp och www.nipponsteel.com.