Miljödeklarationerna är baserade på en livscykelanalys av varmvalsade stänger från råmaterial till dess att produkten lämnar företagets produktionsanläggningar (från vaggan till grinden). De tar hänsyn till det återvunna skrotet, legeringsämnen, transporter, energi och avfallsprodukter i produktionsprocesserna och inkluderar alla utbytesförluster fram till färdig produkt.

Som en tidig aktör av hållbarhetsinitiativ inom stålindustrin, publicerade Ovako redan 2017 klimatdeklarationer, som beskriver företagets koldioxidavtryck. Med de nya miljödeklarationerna bedöms och redovisas sex olika miljöaspekter. Denna information kan Ovako även erbjuda sina kunder per specifikt produktinköp baserat på legeringsvariant och vidareförädling.  

‒ Koldioxidavtrycket för våra varmvalsade produkter är hela 80 procent lägre än det globala genomsnittet. Därför kan kunder använda vårt stål för att förbättra sitt miljöavtryck och samtidigt hjälpa sina kunder med deras klimatprofiler, därmed får de en stor konkurrensfördel. Vi får redan idag många frågor från våra kunder och vi tror att intresset kommer att öka ytterligare, säger Katarina Kangert, chef för hållbarhet och säkerhet på Ovako.

 

Det internationella EPD® systemet är ett globalt program för miljödeklarationer som redovisar miljöpåverkan från en produkt/system ur ett livscykelperspektiv. Ovakos miljödeklarationer finns tillgängliga på: ovako.com/sv/om-ovako/hallbarhet/miljo/

 

--------------------
Om Ovako

Ovako utvecklar högteknologiska stållösningar till och tillsammans med kunder inom kullager­, transport­ och tillverkningsindustrin. Med vårt stål blir våra kunders slutprodukter mer bärkraftiga och deras livslängd förlängs – vilket i slutänden ger smartare, energisnålare och miljövänligare produkter.

Vår produktion är baserad på återvunnet skrot och omfattar stål i form av stänger, rör, ringar och förkomponenter. Ovako har cirka 2 800 anställda i mer än 30 länder och en omsättning på cirka 900 miljoner euro. Ovako är ett dotterbolag till Sanyo Special Steel och en del av stålkoncernen Nippon Steel Corporation, världens tredje största stålproducent med över 100 000 anställda globalt och en årlig omsättning på cirka 50 miljarder euro. För mer information besök oss på www.ovako.com, www.sanyo-steel.co.jp och www.nipponsteel.com.