Ovako fortsätter, med stöd av ägarna Sanyo Special Steel och Nippon Steel Corporation, att investera för att stärka positionen som världsledande inom specialstål.

Under de senaste åren har Ovako investerat över 30 miljoner euro i Hofors – Hällefors valsningsprocesser för att säkra och utöka sin ledande position på den globala marknaden.

‒ Efterfrågan på specialstålprodukter ökar och det ställs högre krav på hållbarhet och flexibilitet. För att möta våra kunders behov och ytterligare stärka vår konkurrenskraft fortsätter vi att utveckla våra processer och investera i våra anläggningar, säger Marcus Hedblom, vd och koncernchef för Ovako.

Investeringen i Hällefors bidrar till sänkta koldioxidutsläpp tack vare modern teknik som innebär att värmningstemperaturen kan sänkas med upp till 50 grader. Investeringen kommer också att säkerställa stabil drift och kvalitet, samt ytterligare förbättrad produktivitet.

‒  Det är glädjande att vi nu kan genomföra den här investeringen som framtidssäkrar att vi får  en effektiv och stabil drift genom modern valsningsteknik i vårt produktionsflöde, säger Rickard Qvarfort, affärsområdeschef för Hofors Hellefors.

Planen är att installation av de fyra valsparen ska ske sommaren 2023.
 

Om Ovako
Ovako utvecklar högteknologiska stållösningar till och tillsammans med kunder inom kullager­, transport­ och tillverkningsindustrin. Med vårt stål blir våra kunders slutprodukter mer bärkraftiga och deras livslängd förlängs – vilket i slutänden ger smartare, energisnålare och miljövänligare produkter.

Vår produktion är baserad på återvunnet skrot och omfattar stål i form av stänger, rör, ringar och förkomponenter. Ovako har cirka 2 800 anställda i mer än 30 länder och en omsättning på cirka 900 miljoner euro. Ovako är ett dotterbolag till Sanyo Special Steel och en del av stålkoncernen Nippon Steel Corporation, en av världens största stålproducenter med över 100 000 anställda globalt och en årlig omsättning på cirka 50 miljarder euro. För mer information besök oss på www.ovako.com, www.sanyo-steel.co.jp och www.nipponsteel.com.