Med den nya vätgasanläggningen i Hofors blir Ovako först i världen med att värma stål med vätgas inför valsning och tar nästa stora steg mot en klimatneutral stålproduktion. Tekniklösningen möjliggör även en storskalig och kostnadseffektiv produktion av vätgas för bland annat fossilfria transporter med bränslecellslastbilar. Med installationer på fler platser kan detta skapa förutsättningar för ett nätverk med lokalt producerad fossilfri vätgas tillgänglig för transportsektorn. 

Ovako inleder nu samarbete med flera nyckelspelare inom svensk och norsk industri. Satsningen stöds även av Energimyndigheten där det gemensamma syftet är att etablera en industriöverskridande användning av fossilfri vätgas, öka kunskapen om möjligheterna med bränslet och uppnå en kostnadseffektiv produktion av vätgas. En tankstation för vätgasdrivna tunga fordon avses byggas i anslutning till vätgasanläggningen.

– Det är viktigt att vi samarbetar över industrigränser och satsar på lösningar som ger stor och snabb klimatnytta. Sedan 2015 har Ovako reducerat CO2 utsläppen med 54% och nu kommer vi som första stålbolag visa att det är möjligt att helt reducera CO2 vid uppvärmning av stål före valsning och på så sätt komma ännu närmare en klimatneutral produktion, säger Marcus Hedblom, vd och koncernchef Ovako. 

- Transportsektorn genomgår ett paradigmskifte och grön vätgas kommer bli en av de viktigaste energibärararna inom transportbranschen för långa och tunga transporter. Decentraliserad vätgasproduktion inom stålindustrin passar mycket väl med transportbranschens behov av fossilfritt bränsle. Den här tekniklösningen är skalbar eftersom den kan användas av stålindustrin i stora delar av världen. För oss är det självklart att jobba i partnerskap med andra branscher för att vara engagerade i hela värdekedjan runt våra transportlösningar, säger Lars Stenqvist, teknisk direktör Volvokoncernen.

– Där direkt elektrifiering inte är möjligt, är grön vätgas en av de kompletterande energibärarna som kan stödja energiomställningen mot en koldioxidneutral framtid. I detta spännande samarbete testas nya värdekedjor och vi ser vi fram mot att skaffa kunskap om hur en elektrolysanläggning kan samverka med det befintliga elnätet och bli en viktig resurs för elnätets stabilitet, säger Jenny Larsson, vd Hitachi ABB Power Grids Sverige.

– H2 Green Steel vill accelerera övergången till en fossilfri produktion inom tung industri i Europa och resten av världen. Grön vätgas kommer att vara nyckeln till omställningen av flertalet industriella processer genom att ersätta fossila bränslen. Tillsammans med Ovako kan vi nu testa fossilfri vätgasproduktion och hur vätgasen på bästa sätt kan användas för att uppnå och kontrollera de höga temperaturer som krävs för att producera högkvalitativt stål. Dessa lärdomar kommer vi ta med oss in i vår storskaliga vätgasproduktion med start i Boden 2024, säger Maria Persson Gulda, teknisk chef på H2 Green Steel.

– Vi är stolta över att delta i detta spännande projekt tillsammans med fantastiska ledande aktörer. Vi kommer att arbeta tillsammans för att göra det här projekt till en framgång, baserat på gemensamma lärdomar kommer vi att standardisera den övergripande lösningen och se till att det här kan replikeras på olika platser över hela Europa, säger Jon André Løkke, vd och koncernchef Nel Hydrogen.

  – Vi ser den här satsningen på vätgas hos Ovako som en strategiskt viktig insats för att ställa om till ett mer fossilfritt samhälle. Vår förhoppning är att lösningen på sikt kan spridas inom stålindustrin och till andra industrier som i dag använder fossila bränslen för uppvärmning av stål, säger Klara Helstad, chef för enheten hållbar industri på Energimyndigheten.

Tekniklösningen förser högtemperaturprocesser inom ståltillverkning med fossilfri vätgas och syrgas och ersätter därmed fossila bränslen. Med ett större behov av syrgas än vätgas inom stålindustrin finns dessutom goda möjligheter till kostnadseffektiv och storskalig användning av vätgas inom andra områden, såsom fossilfria transporter med bränslecellslastbilar. Tekniklösningen kan användas flexibelt och kan därför bidra till stärkt elnätsstabilitet vilket i sin tur öppnar för högre grad av förnybara energikällor. Vidare kan restvärmen omhändertas i fjärrvärmenäten.

Om Ovakos vätgasanläggning
Elektrolysören för produktion av fossilfri vätgas kommer att installeras vid Ovakos verksamhet i Hofors och väntas vara klar i slutet av 2022, under förutsättning att tillståndsprocessen går enligt plan. Anläggningen om 17 MW kommer att generera 3500 kubikmeter fossilfri vätgas i timmen. Det innebär att Ovako genom konverteringen reducerar sina CO2 utsläpp för stålproduktionen i Hofors med 50 procent från redan låga nivåer. Investeringen på cirka 180 miljoner kronor stöttas av Energimyndigheten via Industriklivet. Planen är att lokal vätgasproduktion ska användas inom alla Ovakos enheter där stål valsas senast 2030, under förutsättning att det finns en god tillgång på fossilfri el.

Om Ovako
Ovako utvecklar högteknologiska stållösningar till och tillsammans med kunder inom kullager­, transport­ och tillverkningsindustrin. Med vårt stål blir våra kunders slutprodukter mer bärkraftiga och deras livslängd förlängs – vilket i slutänden ger smartare, energisnålare och miljövänligare produkter. Vår produktion är baserad på återvunnet skrot och omfattar stål i form av stänger, rör, ringar och förkomponenter. Ovako har cirka 2 700 anställda i mer än 30 länder och en omsättning på cirka 900 miljoner euro. Ovako är ett dotterbolag till Sanyo Special Steel och en del av stålkoncernen Nippon Steel Corporation, världens tredje största stålproducent med över 100 000 anställda globalt och en årlig omsättning på cirka 50 miljarder euro. För mer information besök oss på www.ovako.com, www.sanyo-steel.co.jp och www.nipponsteel.com.