Vi på Ovako är kända för vårt rena och hållbara stål som tillverkas av återvunnet stålskrot. Vi är stolta över att återvinna 800 000 ton skrot varje år, vilket gör oss till en av de största skrotåtervinnarna i Norden. Den svenska stålindustrins Vision 2050 slår fast att resurser bör användas så effektivt att endast produkter av värde för samhället lämnar våra verk. Ovako utför fortlöpande utvecklingsåtgärder för att identifiera användningsområden för restprodukterna som är ett resultat av produktionsprocessen av våra högkvalitativa stålprodukter, som är världsledande när det gäller koldioxidavtryck. Målet är alltid att säkerställa att de används där de bidrar som mest till samhället. 

Residuals Varje år produceras cirka 40 000 ton slagg vid tillverkningen av Ovakos stål i Hofors, med tekniska egenskaper som gör det lämpligt som byggmaterial.

Fördelar med slaggbaserad asfalt

  • Tystare körning – slaggpartiklarna absorberar däckljudet och gör asfalten tystare att köra på.
  • Bättre vägytor – till skillnad från vanlig asfalt, som med tiden blir slirig att köra på, bibehåller slaggasfalt en grov yta viket ger bättre väggrepp.
  • Mindre temperaturberoende – asfaltens bindemedel påverkas av slagget, vilket innebär att färre sprickor bildas under vintern och det sker mindre spårbildning under sommaren.
  • Mera kostnadseffektivt – håller längre och minskar därför vägunderhållskostnaderna.
  • Bekvämare körning – minskar risken för stenskott eftersom ytan inte frigör stenar.

Ovakos restprodukter bygger starka vägar

Tillsammans med asfaltindustrin har Ovako identifierat ett närmast perfekt användningsområde för restprodukter. Genom att använda slagg från Ovakos stålproduktion som en ballast, skapas en slaggasfalt med unika egenskaper som bidrar till låga vägunderhållskostnader och ökad livslängd. Asfalten lämpar sig i huvudsak för ytor som utsätts för höga belastningar, mycket tung trafik, låga hastigheter och där fordonen svänger ofta, eftersom det förbättrar beläggningens slitstyrka och hållbarhet. Rondeller, industriområden, parkeringsplatser, hamnar och andra områden med en hög andel tung trafik kan därför ha stor nytta av slaggasfalt.

Ett inledande pilotprojekt genomfördes i en tungt trafikerad korsning inne på Ovakos anläggning i Hofors. Tidigare hade slitaget varit så stort att asfalten behövde repareras årligen, men med den nya asfaltsammansättningen har inga förbättringsarbeten behövts på över 10 år. Detta gynnsamma resultat innebär att Ovakos slagg nu återfinns i en betydande mängd asfalt.