Cromax 280X är ett mikrolegerat stål med lågt kolinnehåll som kombinerar hög hållfasthet med utmärkta skärbarhets- och svetsbarhetsegenskaper. I jämförelse med standardprodukter baserade på grad 19MnVS6 eller liknande, erbjuder de överlägsna mekaniska egenskaperna för 280X fördelar med en design som motverkar bucklor och utmattning.

Cromax 180X är ett högkvalitativt alternativ till stålsorter med medelhögt kolinnehåll som används i kolvstänger, t.ex. C45E. Precis som för 280X, har en ledstjärna inom utvecklingen varit att erbjuda högre hållfasthet utan att kompromissa med skärbarhet eller svetsbarhet. Dessutom bidrar den välbalanserade och snävt specificerade analysen av mangan, kol och andra legeringselement i 180X till att centrumsegringar minimeras, vilket är en stor fördel inom friktionssvetsning.

Cromax 482 karakteriseras av hög hållfasthet i valsat utförande. Analysen är välanpassad för induktionshärdning och en hög och enhetlig hårdhet uppnås genom det härdade lagret. Cromax 482 i induktionshärdat utförande är vanligt när det föreligger en risk för externa stötar såsom exponerade cylindrar i byggnadsmaskiner.

Seghärdat Cromax 42CrMo4 används när det behövs högre hållfasthet i kombination med en definierad och hög seghetsnivå.

Efter kundspecifika krav kan samtliga Cromax-produkter produceras i andra stålsorter och utföranden för att uppfylla specifika krav för användningsområdet.


Digitalt stödverktyg - Steel Navigator

Med Ovakos Steel Navigator har det aldrig varit enklare att hitta rätt rent stål. Sök efter materialegenskaper, användningsområden eller slutprodukter. Jämför med standardstål. Och beräkna maskininställningar för att spara tid och förlänga livslängden för verktyg. Vår digitala guide för värmebehandling hjälper dig till och med att spara tid och pengar genom att förutsäga hur en specifik stålsortssammansättning kommer att bete sig efter värmebehandling. Oberoende av användningsområde kan du med våra webbaserade verktyg för val av stål utforska hundratals högkvalitativa stålprodukter för att hitta rätt typ för dina specifika behov.

Se mer på Steel Navigator

Registrering till Ovako´s nyhetsbrev