Cromax är ett sortiment med förkromade och nickelförkromade stänger och rör som i huvudsak används som kolvstångmaterial i hydrauliska cylindrar. Cromax erbjuder en minskning i kostnader och kapital som krävs för att göra det möjligt för en hydraulisk cylinder att leverera en specifik kraft under sin ekonomiska livslängd.

Ovakos approach är att säkerställa tillräcklig flexibilitet gällande leveransformat, ledtider, logistikkoncept med mera, för att kunna skräddarsy de mest kostnads- och kapitaleffektiva lösningarna för varje kund. Vår uppfattning är att detta erbjudande är unikt.

Vi erbjuder ett sortiment med basstål, specifikt utvecklat med funktionen och tillverkningsprocessen för de hydrauliska cylindrarnas kolvstänger i åtanke. Stängernas ytor är anpassade för att minimera kostnaderna, men ändå uppfylla kraven för varje användningsområde, även de mest krävande.

Informative image: cromax steel cyclinder bar
Informative image: cromax steel bar

För att maximera värdet av vårt erbjudande uppmuntrar vi våra kunder att tänka igenom varje design i tre enkla steg:

Steg 1 – Vilka material bör vi använda för att minimera kostnaden för stången?

Tumregeln är att använda material med det lägsta priset per MPa-sträckgräns och ändå uppfylla tillverknings- och säkerhetsparametrarna.

Steg 2 – Vilken yta kommer att garantera problemfri drift för minsta möjliga kostnad?

Fastställ först kraven för stången på fältet med beaktande av exponeringstid, kompressiv belastning, frätande miljöer och risk för stötskador. Kontrollera sedan om ytterligare inledande korrosionsskydd behövs för lager- och transportbehov. För det tredje, välj den processkombination som ger de lägsta kostnaderna.

Steg 3 – Vilken servicenivå minimerar kostnader, kapital och risker bäst?

Utgå från ledtidskraven för cylindertillverkningsprocessen för en specifik anläggning för att fastställa det idealiska logistik- och leveransformatet. Helst ska det finnas en oberoende alternativ tillverkningsrutt för varje produkt för att ge trygghet i leveransberedskap.

 

Steel Navigator - Hitta rätt stål för din applikation

Steel Navigator innehåller ett urval av användbara verktyg som Material Data Sheets, Machining Calculator, Heat Treatment Guide, Piston Rod Predictor och mer.

Upptäck Steel Navigator

Steel Navigator - Find the right steel for your application