Som en varmvalsad stång med förbättrade egenskaper är Ovakos SP-bar med särskilda egenskaper inte begränsad till någon speciell grad och erbjuder därför ökat mervärde och betydande kostnadsbesparingar tack vare SP-Bar-behandlingens effekt på de mekaniska egenskaperna.

Rundstänger med särskilda egenskaper, även kallade SP-Bars, är resultatet av Ovakos kontinuerliga produktutveckling. SP-Bars är inte begränsade till någon specifik stålsort, vilket skapar möjligheter för kunder som vill använda denna avancerade teknik. Genom att optimera egenskaperna för stångmaterialet kan kunderna dra fördel av ökat mervärde och betydande kostnadsbesparingar i sin produktion. SP-Bars erbjuder förbättrade mekaniska egenskaper jämfört med vanliga stänger. Resultatet är längre utmattningsmotstånd och större slaghållfasthet.

SP-Bars erbjuder extremt snäva toleranser. Därmed kan SP-Bars ofta ersätta skalsvarvade eller dragna stänger. Kunderna kan minska den nominella storleken och få fler tillverkade stycken per ton köpta SP-Bars.

Glödskaltjockleken är i allmänhet reducerad på SP-Bars. Minskningen kan uppgå till 50 procent jämfört med konventionella varmvalsade produkter. Den minskade glödskaltjockleken ger en renare miljö i efterföljande verksamhet såsom kallformning eller värmebehandling.

Storlekarna sträcker sig från 14 till 52 mm och längderna från 4 till 12 meter.

Fördelar med Ovakos SP-Bars

  • Snävare toleranser som levererar ökad avkastning och repeterbarhet såväl som materialbesparingar
  • Förbättrade mekaniska egenskaper som ger längre utmattningsmotstånd och större slaghållfasthet
  • Bättre ytkvalitet som minskar glödskal och leder till renare släckningstankar och förbättrad processmiljö.


Digitalt stödverktyg - Steel Navigator

Med Ovakos Steel Navigator har det aldrig varit enklare att hitta rätt rent stål. Sök efter materialegenskaper, användningsområden eller slutprodukter. Jämför med standardstål. Och beräkna maskininställningar för att spara tid och förlänga livslängden för verktyg. Vår digitala guide för värmebehandling hjälper dig till och med att spara tid och pengar genom att förutsäga hur en specifik stålsortssammansättning kommer att bete sig efter värmebehandling. Oberoende av användningsområde kan du med våra webbaserade verktyg för val av stål utforska hundratals högkvalitativa stålprodukter för att hitta rätt typ för dina specifika behov.

Se mer på Steel Navigator

Registrering till Ovako´s nyhetsbrev

 

Steel Navigator