Våra blanka stänger, som är tillgängliga i ett brett utbud av former och sorter, eliminerar processteg och onödig lageransamling. Detta skapar extra golvutrymme för verksamheten och/eller i lagerlokalen och minskar kapitalet som är bundet i råmaterial.

Mindre lager och färre produktionssteg rationaliserar produktionen och minskar tillverkningskostnaderna. Ren produktion minskar underhållskostnaderna och produktionen är grönare med minimal spånhantering.

Vårt utbud av blanka stänger innehåller skalsvarvade stänger, dragna stänger, slipade stänger och förkomponenter. De vidareförädlade stängerna är tillgängliga i diametrar från 10 till 127 mm med toleranser ner till IT6. Längderna sträcker sig från 10 till 8 000 mm, med toleranser ner till +/-0,05 mm.

Fördelar med Ovakos vidareförädlade stänger

  • Minimerad risk för stötar och vibrationer vid höga skärhastigheter genom användning av stänger med hög och konsekvent kvalitet från Ovako
  • Minskat behov av ytterligare ytbehandling
  • I rättan tid-avtal (JIT) för leveranser i enlighet med specifika behov
  • Smidig produktion via ett brett utbud av förpackningslösningar
  • Undvika onödiga investeringar på icke-kärnprocesser
Ovako Product Catalog
Ovakos produktkatalog

Ladda ned PDF