Ovako har publicerat en hållbarhetsrapport som omfattar företagets hållbarhetsaktiviteter under 2020. Rapporten beskriver hur Ovako gjort betydande framsteg inom hållbarhetsområdet och samtidigt anpassat sig till pandemins utmaningar kring hälsa, säkerhet och logistik.

Rapporten fastställer en färdplan för att uppnå nya klimatmål som överensstämmer med Parisavtalet, för att begränsa den globala temperaturförändringen till under 1,5 ˚C. Färdplanen beskriver hur Ovako fortsätter att minska sitt koldioxidavtryck för varmvalsade stålstänger genom processförbättringar och effektivitetsåtgärder.

Ovako kommer även att genomföra fallstudier som visar hur högpresterande stål kan minska koldioxidutsläpp för kunder genom att förbättra deras produkters prestanda.

- Regeringar runt om i världen sätter upp ambitiösa utsläppsmål och fokuserar på en hållbar återhämtning från covid-19-pandemin. Med vår starka hållbarhetsposition och färdplanen i vår senaste hållbarhetsrapport är vi redo att accelerera mot våra nya ambitiösa klimatmål, säger Marcus Hedblom, vd och koncernchef för Ovako.

En viktig milstolpe som lyfts i hållbarhetsrapporten är det framgångsrika fullskaletest som genomfördes i Hofors där stål värmdes med vätgas inför valsning. Om den här tekniken implementeras av stålproducenter runt om i världen finns det potential att spara 300 miljoner ton koldioxid årligen, förutsatt att det finns tillgång till fossilfri el.

Läs mer om Ovakos hållbarhetsarbete på www.ovako.com

- - -

Om Ovako

Ovako utvecklar högteknologiska stållösningar till och tillsammans med kunder inom kullager­, transport­ och tillverkningsindustrin. Med vårt stål blir våra kunders slutprodukter mer bärkraftiga och deras livslängd förlängs – vilket i slutänden ger smartare, energisnålare och miljövänligare produkter.

Vår produktion är baserad på återvunnet skrot och omfattar stål i form av stänger, rör, ringar och förkomponenter. Ovako har cirka 2 700 anställda i mer än 30 länder och en omsättning på cirka 900 miljoner euro. Ovako är ett dotterbolag till Sanyo Special Steel och en del av stålkoncernen Nippon Steel Corporation, världens tredje största stålproducent med över 100 000 anställda globalt och en årlig omsättning på cirka 50 miljarder euro.

För mer information besök oss på www.ovako.com, www.sanyo-steel.co.jp och www.nipponsteel.com.