Ovako vill fortsätta ligga i framkant i övergången till ett hållbart samhälle. Sedan 2015 har företaget minskat sina koldioxidutsläpp med 55%. En viktig del i det fortsatta arbetet med att minska utsläppen är att använda ny teknik och värma stål med fossilfri vätgas. Fram till 2040 ska koldioxidutsläppen i den egna verksamheten minska med totalt 90% och i värdekedjan med 70%.

Som ett nästa steg i klimatarbetet förbinder sig Ovako att få sina långsiktiga klimatmål godkända av Science Based Targets initiative (SBTi), ett partnerskap mellan FN:s Global Compact, CDP, Världsnaturfonden WWF och World Resources Institute (WRI). Klimatmål och färdplaner som godkänns av SBTi är i linje med vad vetenskapen kräver för att Parisavtalet ska uppfyllas och begränsa den globala uppvärmningen till 1,5°C.

Vi vill fortsätta att driva utvecklingen framåt och genom att förbinda oss till Science Based Targets initiative kommer vi att få våra ambitiösa klimatmål kvalitetssäkrade och verifierade, vilket ytterligare stärker vår klimatstrategi och hållbarhetsambition, säger Marcus Hedblom, VD och koncernchef för Ovako.

Ovako kommer nu att lämna in mål och färdplan för godkännande av SBTi.

Läs mer om Ovakos hållbarhetsarbete på ovako.com/hallbarhet och om vägen till koldioxidneutralitet på ovako.com/H2