Här delar Ovakos EVP Group HR, kommunikation & EHS, Phetra Ericsson, med sig av sina tankar kring vad branschen kan göra för att locka fler kvinnor.

Våra medarbetare är Ovakos viktigaste tillgång. För oss handlar det främst om att hitta rätt färdigheter för rätt jobb vid rätt tidpunkt. Stålindustrin är traditionellt en mansdominerad bransch och Ovako arbetar kontinuerligt för att öka andelen kvinnor bland medarbetarna.

Med blicken på stålindustrins utveckling

Dagens stålindustri skiljer sig mycket från hur den brukade vara. Historiskt sett har stålindustrin varit mansdominerad då produktionen var tung och krävde mycket fysisk styrka, men med dagens teknik och de stora investeringar som skett inom arbetsmiljöområdet finns det yrken som passar alla i vår bransch.

På Ovako engagerar vi oss på flera sätt för att öka medvetenheten kring detta. Bland annat har vi nära samarbeten med grundskolor, högskolor/universitet och andra utbildningsinstanser för att på lång sikt bidra till en öppnare bransch med jämnare könsfördelning. Genom dessa samarbeten får vi möjlighet att bjuda in skolklasser på studiebesök samt uppmuntra skolor att prata mer om stålindustrin.

Phetra Ericsson, EVP Group HR, Kommunikation & EHS

Phetra Ericson Ovako ”För oss handlar det om att ha rätt kompetens i rätt roll. En viktig del av vår hållbarhetsresa är att vi har tydliga mål, som att ha minst 25 procent kvinnor i ledande roller, och minst 20 procent kvinnliga medarbetare i hela organisationen."

Krav på rekryteringsprocessen

För att lyckas identifiera rätt kompetens till rätt plats är det viktigt att urvalsgrupperna vid rekryteringar genomsyras av mångfald, samt har representation av såväl kvinnor som män.

På Ovako ställer vi alltid som krav på våra externa rekryteringsfirmor att de ska presentera såväl kvinnliga som manliga kandidater för positioner hos oss.

Employees collaborate in Ovako

Vikten av ledarskapet

Jämställdhetsarbetet, liksom nolltolerans mot alla former av diskriminering och trakasserier, måste vara tydligt närvarande och prioriterat i ledarskapet. Utan tydligt engagemang för dessa frågor blir goda rutiner för jämställdhetsarbetet omöjliga att uppnå.

I Ovakos ledarutvecklingsprogram, där 25 procent av deltagarna är kvinnor, skapar vi förståelse för alla chefers ansvar att arbeta med frågor som inkludering, diskriminering och olika typer av särbehandling. Detta är ett arbete som alltid och under alla omständigheter ska genomsyra vardagen på Ovako samt skapa en kultur där vi vågar utmana invanda beteenden och valda sanningar.

25 %

av deltagarna i Ovakos ledarskapsprogram är kvinnor