Den skalsvarvade stången levereras i polerat och uträtat skick. Detta möjliggör en jämnare ytfinish, snävare toleranser, bättre rakhet, plastisk formning och vidare maskinbearbetning.

Den skalsvarvade stången gör det möjligt för kunderna att rationalisera produktionen och minska produktionskostnaderna. Stålets utomordentliga renhet minskar risken för oväntade verktygsfel och driftavbrott, och dess enastående rakhet minimerar risken för stötar och vibrationer som kan inträffa vid höga skärhastigheter.

Den snygga ytfinishen på Ovakos skalsvarvade stång kan ibland eliminera behovet av ytterligare ytbehandling. Detta sparar material, maskinbearbetning och produktionstid.

Informative image: Peeled bar

Produktegenskaper hos skalsvarvad stång

Storlekar

Skalsvarvad stång tillverkas i valbara storlekar i omfånget 17–127 mm diameter.

Stålsorter

Skalsvarvad stång tillverkas i många olika stålsorter – från enkelt komponentstål till specialstål
för krävande användningsområden.

Diametertolerans

Toleransklass IT11 är standard. Toleransklass IT9 kan levereras på begäran.

Ytjämnhet

Max. Rt 50 μm

Rakhet

Rakhetsavvikelsen är normalt max. 0,6 mm/m

Längd och längdtolerans

Leverans av valbara längder i omfånget 4–8 m. Värmebehandlat material kan ha andra längder.

Rundhetsavvikelse

Max. 50 % av diametertoleransen, mätt som skillnaden i diameter

Slutfinish

Kallklippta och avgradade ändar utan radiella grader och/eller kallsågade och fasade, en eller två ändar, 45°

Förpackning och märkningar

Materialet levereras i buntar spända med stålremmar. Varje bunt levereras med en etikett med information
om ordernummer, stålsort, chargenummer, mått, vikt och antal stänger. Som standard levereras materialet
behandlad med olja. Andra typer av emballage, till exempel inpackning i papper eller plast levereras på begäran.

Fördelar med skalsvarvad stång

  • rationaliserad produktion
  • lägre produktionskostnader
  • minimerad risk för stötar och vibrationer vid höga skärhastigheter
  • minskat behov av ytterligare ytbehandling

 

 

Skalsvarvad stång kännetecknas av

  • fri från tekniska ytdefekter
  • avkolningsfri
  • bra ytjämnhet
  • snäva toleranser
  • justerad struktur och hårdhet
  • god skärbarhet efter formning

 

Steel Navigator - Hitta rätt stål för din applikation

Steel Navigator innehåller ett urval av användbara verktyg som Material Data Sheets, Machining Calculator, Heat Treatment Guide, Piston Rod Predictor och mer.

Upptäck Steel Navigator

Steel Navigator - Find the right steel for your application