Som en ledande europeisk tillverkare av kompontentstål, ser vi på Ovako en välfungerande IT organisation som en central del av verksamheten.  Ovako vill skapa en hållbar IT organisation inför framtiden genom att förstärka teamet med ytterligare kompetens. Detta för att kunna nyttja IT som den möjliggöraren den är och för IT att kunna ta en verksamhetsutvecklande roll.

Jenny Vannestål, IT-chef på Ovako förklarar lite mer om planen.

-Vi har ett behov av att förstärka våra team med ytterligare kompetens och det vi söker nu är en Integrationsspecialist, Application manager och .net Utvecklare.

Våra framtida kollegor är en viktig förstärkning och kommer att tillföra mycket till våra redan kompetenta team. Som vår IT strategi säger, så är vårt fokus att bygga ett kärnteam inom IT där dessa roller är några av våra utpekade nyckelkompetenser. Vi kommer även att fortsatt förstärka vår leverans vid behov genom nära samarbete med utvalda leverantörer. 

Se mer om Ovako´s IT-strategi.

Vi är idag ca 40 kollegor på Ovako IT utspridda på olika orter i Sverige och sedan två år tillbaka på vårt nya kontor i Örebro. Vi har även nära samarbete med våra kollegor på IT i Finland. Tillsammans supporterar och vidareutvecklar vi system och infrastruktur för Ovako globalt.

Hos oss är det fartfyllt, högt i tak och god kamratanda! Vi ser en stor fördel med att arbeta i team och gillar det!

Jag ser verkligen fram emot att bygga den organisation som krävs för att rusta Ovako inför framtiden och komma närmare vår vision: En hållbar och verksamhetsnära IT som genom innovativa lösningar skapar ökat affärsvärde", avslutar Jenny.

Välkommen att söka!

 

 

IT team at Ovako Jenny med IT teamet