r vi firar Internationella kvinnodagen över hela världen är det med glädje vi framhäver de extraordinära kvinnorna hos oss.  De banar väg för en transformation inom stålindustrin mot en mer modern och relevant era.

Traditionellt sett har stål varit ett område dominerat av män, präglat av krävande fysiskt arbete och en manlig kultur. Men med framväxten av teknologiska framsteg genomgår stålindustrin en betydande förändring.

På Ovako är vi dedikerade till att diversifiera vår arbetskraft, särskilt genom att öka närvaron av kvinnor. Resan för inkludering och innovation har bara börjat.