Helene Thomsen, Head of Talent & Leadership på Ovako, berättar om initiativet Young Professional Network   

Vad är Young Professional Network?   

Young Professional Network är Ovakos nätverk för yngre akademiker under 40 år. Initiativet startades som ett svar på insikten att det fanns ett behov av att stödja och behålla våra unga talanger.   

Diskussionen om nätverket inleddes i koncernledningsgruppen redan 2020, men fick pausas tillfälligt under den globala pandemin och startades därmed upp först under 2022.  

Varför behövs nätverket?    

Vi uppmärksammade att flera nyexade medarbetare valde att lämna oss, delvis på grund av en bristande kännedom om sina egna utvecklingsmöjligheter, bristande synlighet eller stark tillhörighet. För att lära av dessa insikter och samtidigt motverka detta skeende, beslutade vi att skapa ett nätverk för att främja gemenskap, öka kontaktytor och bygga samhörighet över våra avdelningar och enheter. Vi såg detta som en ypperlig möjlighet att synliga göra våra unga talanger inom organisationen och samtidigt lära mer ifrån dem, i ambition att utveckla Ovako och utvecklas tillsammans framåt. 

Vad är syftet med nätverket? 

Syftet med nätverket är att engagera och inspirera våra nuvarande medarbetare samt utveckla deras kompetens ytterligare. Genom att stärka känslan av tillhörighet inom vårt bolag strävar vi efter att skapa en positiv och inkluderande arbetsmiljö, utbyte och lärande mellan medarbetare och en förstärkt gemenskap. 

Hur går träffarna till och vilka ämnen diskuteras?   

Träffarna i nätverket är fördelade över våra olika affärsenheter och äger rum under två dagar, vid varje tillfälle. De inkluderar bland annat verksamhetsbesök, presentationer av ledningsgruppsmedlemmar och diskussioner om ämnen som Ovako´s strategi och ledarskap, Marketing & Sales, Finance, produktivitet och kultur på Ovako. Varje träff har ett specifikt tema där deltagarna även förbereder sig genom diskussioner i mindre grupper innan vi ses.  

Hur väljs kandidaterna ut och hur länge pågår programmet?   

Deltagarna i nätverket väljs ut genom nomineringar från lokal ledningsgrupp och HR. Kriterierna för att delta inkluderar att vara under 40 år, ha en akademisk utbildning och identifieras som en individ med potential för framtida steg inom bolaget. Programmet sträcker sig över 16 månader. I det pågående programmet har vi 20 deltagare, varav 10 kvinnor och 10 män, och i det program som startar i vår kommer har vi 21 nya deltagare, varav 6 kvinnor och 15 män.  

Vad är planen framåt?   

Vi ser fram emot att involvera denna grupp och framtida deltagare, i olika interna aktiviteter och ta tillvara på insikter för att ytterligare förbättra arbetsmiljön och stödja deras utveckling. Vi tror att detta nätverk kommer att spela en avgörande roll för att attrahera, behålla och utveckla vår unga talangpool, och vi ser fram emot att se hur de kommer att påverka vår organisation positivt i framtiden. 

Young Professional Network på Ovako hjälper sina unga talanger att växa och arbeta tillsammans. Gruppen skapar en stark gemenskap där människor från olika bakgrunder kan dela sina erfarenheter och skapa nya kontakter. När nätverket fortsätter framåt blir det tydligt att Ovako inte bara stödjer individuell utveckling utan även skapar en vänlig gemenskap som kommer att ha en positiv påverkan. Framgångshistorierna från denna satsning är inspirerande och visar hur mycket som kan hända när man hjälper sina stigande stjärnor att lysa!  

 

Young Professionals Network meet in Smedjebacken Young Professional Network träffas i Smedjebacken, augusti 2023