Våra rörprodukter karakteriseras av upprepningsbara egenskaper, snäva toleranser och små maskinbearbetningstoleranser. Ovakos rör och ämnesrör används när det finns stränga krav på materialet, exempelvis för kullager eller inom bil-, hydraulik- och tillverkningsindustrin.

Som en service till våra kunder har vi ett standardrörprogram som erbjuder möjlighet till mindre leveranser med kortare leveranstid än vi normalt kräver för ett produktionsparti. Ovako har två sådana standardprogram. Kullagerstålprogrammet täcker omkring 350 rörstorlekar från OD 50 till 243 mm, och Ovako 280-programmet för ämnesrör täcker mikrolegerade ämnesrör i stål Ovako 280, i enlighet med standarden EN 10294. Inom Ovako 280-programmet för ämnesrör lagerhåller vi ungefär 250 olika mått från YD 30 till 256,5 mm.

Programmen för både kullagerstålrör och Ovako 280-ämnesrör baserar sig på snäva maskinbearbetningstoleranser. För varje artikel kan vi tillhandahålla en garanterad färdig storlek för antingen inre eller yttre fastspänning. Det finns rör på lager både vid våra verk och hos vissa av våra säljbolag och utvalda distributörer. Utöver programmen för kullagerstålrör och Ovako 280-ämnesrör levererar vi rör i alla Ovakos standardstålsorter.

Varmvalsade rör, kallarbetade rör

I de flesta fall säljer vi rör för ett specifikt användningssyfte. För att stödja detta levereras samtliga rör med en garanterad maskinbearbetad storlek. Eftersom vi producerar våra produkter så nära de slutgiltiga rena maskinbearbetade komponenterna som möjligt, kräver hela vårt storlekssortiment minimal maskinbearbetning, med inre eller yttre centrering för en maximal dellängd på 2,5 x YD. För längre delar beräknas en extra tolerans.

 

Toleranser

Nivån av maskinbearbetningstolerans beräknas utifrån rörtoleranserna. För att stödja våra små maskinbearbetningstoleranser har Ovako mycket snäva toleranser inom hela storlekssortimentet, både när det gäller yttre diameter och väggtjocklek och andra parametrar såsom rakhet och ovalitet. I praktiken innebär detta mindre maskinbearbetning och bättre avkastning för användaren, vilket leder till lägre produktionskostnader för komponenterna.

Den maximala avvikelsen från den raka linjen är 1 mm för en mätlängd på 1 000 mm och den maximala rundhetsavvikelsen är 65 procent av den totala toleransen för den yttre diametern.

Förkomponenter av rör

En allt vanligare trend inom industrin är att köpa förmaskinbearbetade eller fullständigt färdiga komponenter. Ovako är medvetet om detta och har investerat i nödvändiga resurser för att tillverka komponenter, i synnerhet kapade ämnen. Våra produktionssystem är utformade för att hantera både korta ledtider och produktoptimering för att tillfredsställa våra kunders krav. Utrustningen är flexibel och kan hantera både små kvantiteter i korta produktionsomgångar och långa masstillverkningspartier. Med omfattande erfarenhet inom olika användningsområden och djupgående kunskap om våra produkter, kan Ovako på ett unikt sätt hitta de alternativa lösningar som är bäst lämpade för att uppfylla individuella krav.

Produktionsprogram

Diameter, toleranser och ytjämnhet för komponenterna är desamma som de för fullängdsrören.

Yttre diameter: 25 till 254 mm

Längder: 10 till 5 000 mm

Vid förfrågan kan kapade ringar levereras blästrade.

Avvikelser från tvärskapning ligger innanför ovanstående toleranser, men är begränsade till följande värden:

  • Avvikelser från tvärskärning ska vara maximalt 1,0 procent av YD
  • Avvikelser från tvärskapning fastställer toleransen när avvikelsen överskrider toleransen

Förpackning

Komponenterna levereras förpackade på kragförsedda lastpallar, slumpmässigt arrangerade eller staplade, antingen oskyddade eller insvepta i vaxat papper eller krymplindad plast, beroende på transportmetoden. Kundspecifika förpackningsönskemål är också möjliga.

Ovako Product Catalog
Ovakos produktkatalog

Ladda ned PDF


Digitalt stödverktyg - Steel Navigator

Med Ovakos Steel Navigator har det aldrig varit enklare att hitta rätt rent stål. Sök efter materialegenskaper, användningsområden eller slutprodukter. Jämför med standardstål. Och beräkna maskininställningar för att spara tid och förlänga livslängden för verktyg. Vår digitala guide för värmebehandling hjälper dig till och med att spara tid och pengar genom att förutsäga hur en specifik stålsortssammansättning kommer att bete sig efter värmebehandling. Oberoende av användningsområde kan du med våra webbaserade verktyg för val av stål utforska hundratals högkvalitativa stålprodukter för att hitta rätt typ för dina specifika behov.

Se mer på Steel Navigator

Registrering till Ovako´s nyhetsbrev

 

Steel Navigator