Informative image: cromax hollow steel bar

Varmvalsade rör, kallarbetade rör

I de flesta fall säljer vi rör för ett specifikt användningssyfte. För att stödja detta levereras samtliga rör med ett garanterat svarvmått. Eftersom vi producerar våra produkter så nära de slutgiltiga rena maskinbearbetade komponenterna som möjligt, kräver hela vårt storlekssortiment minimal maskinbearbetning, med inre eller yttre centrering för en maximal dellängd på 2,5 x YD. För längre delar beräknas ett extra tillägg.

Toleranser

Nivån av svarvtillägget beräknas utifrån rörtoleranserna. För att stödja våra små svarvtillägg har Ovako mycket snäva toleranser inom hela storlekssortimentet, både när det gäller yttre diameter och väggtjocklek och andra parametrar såsom rakhet och ovalitet. I praktiken innebär detta mindre maskinbearbetning och bättre avkastning för användaren, vilket leder till lägre produktionskostnader för komponenterna.

Den maximala avvikelsen från den raka linjen är 1 mm för en mätlängd på 1 000 mm och den maximala rundhetsavvikelsen är 65 procent av den totala toleransen för den yttre diametern.

Informative image: measuring steel bar

Förkomponenter av rör

En allt vanligare trend inom industrin är att köpa förmaskinbearbetade eller fullständigt färdiga komponenter. Ovako är medvetet om detta och har investerat i nödvändiga resurser för att tillverka komponenter, i synnerhet kapade ämnen. Våra produktionssystem är utformade för att hantera både korta ledtider och produktoptimering för att tillfredsställa våra kunders krav. Utrustningen är flexibel och kan hantera både små och stora tillverkningspartier. Med omfattande erfarenhet inom olika användningsområden och djupgående kunskap om våra produkter, kan Ovako på ett unikt sätt hitta de alternativa lösningar som är bäst lämpade för att uppfylla individuella krav.

Produktionsprogram

Diameter, toleranser och ytjämnhet för komponenterna är desamma som de för fullängdsrören.

Yttre diameter: 25 till 254 mm

Längder: 10 till 5 000 mm

Vid förfrågan kan kapade ringar levereras blästrade.

Kapsnittets avvikelse från rätvinkel ligger innanför ovanstående toleranser, men är begränsade till följande värden:

  • Avvikelser från vinkelräthet ska vara maximalt 1,0 procent av YD
  • Avvikelser från vinkelräthet fastställer toleransen när avvikelsen överskrider toleransen
Ovako employees at head office
Informative image: Ovako Packaging

Förpackning

Komponenterna levereras förpackade på kragförsedda lastpallar, slumpmässigt arrangerade eller staplade, antingen oskyddade eller insvepta i vaxat papper eller krymplindad plast, beroende på transportmetoden. Kundspecifika förpackningsönskemål är också möjliga.

 

Vi gjorde det! Men än är vi inte nöjda

Vilken fantastisk resa! Det krävdes många år av hårt arbete för att göra vår ståltillverkning mer hållbar. År 2022 blev hela vår verksamhet koldioxidneutral. Men vi är ändå inte nöjda och vår resa för koldioxidfria produkter fortsätter.

Läs mer om vår väg mot koldioxidneutralitet