För att uppmärksamma Materialens år 2019 kommer Ovako, som en ledande aktör inom tillverkning av högkvalitativt stål, bidra till att öka kännedomen om stål. Både som material samt dess betydelse för samhällsutvecklingen och för vägen till ett hållbart samhälle.

Stål finns i det mesta vi har runt omkring oss och är ett fantastiskt material då det kan återvinnas ett oändligt antal gånger utan att det förlorar sina egenskaper. Som tillverkare av ett av världens mest använda material har stålindustrin en viktig roll i utvecklingen av material som kan möta samhällets framtida behov av hållbara stålprodukter – både vad gäller kvalitet- och miljöaspekter.

Graph with circular economy

Positiv påverkan genom hela värdekedjan

På Ovako arbetar vi aktivt genom hela värdekedjan för att säkerställa kontroll över våra produkters miljöpåverkan. Ovakos tillverkningsprocess är baserad på stålskrot, där vi återvinner cirka 800 000 ton årligen, vilket ger en betydligt lägre klimatpåverkan jämfört med malmbaserat stål. Som en av Nordens största återvinnare av stålskrot är vi en del av kretsloppet och är stolta att kunna bidra till den cirkulära ekonomin.

Högkvalitativa stålprodukter för kritiska utmaningar

Tack vare Ovakos produktionsprocesser och långa erfarenhet av ståltillverkning, som sträcker sig många hundra år tillbaka i tiden, kan Ovako tillverka ett av de renaste och starkaste stålen på marknaden. Genom att minimera föroreningarna i stålet under tillverkningsprocessen ger det stålet högkvalitativa egenskaper och gör det såväl rent som hållfast. Det gör att Ovakos stål lämpar sig väl för krävande miljöer och användningsområden som ställer krav på hög utmattningshållfasthet, som till exempel i vindkraftverk.

Vindkraftverk placeras på platser där klimatet kan vara påfrestande och kräver därför stål som klarar att stå emot växlande belastningar. Under 2017 investerade Ovako i en produktionsprocess som säkerställer en tillverkning i fördubblat format, från 4,2 till 8,4 ton gjutna ämnen. Det nya formatet gör det möjligt att driva vindkraftverk med en uteffekt på upp till 3 megawatt, vilket motsvarar elförbrukningen för omkring 750 hushåll under ett år.

Ring production wind turbine I takt med att det runt om i världen satsas på fler och större vindkraftverk växer också behovet av allt större kullager.

Ovakos stål tillverkas för krävande användningsområden, vilket innebär att Ovakos kunder även kan tillverka mindre och lättare komponenter, vilket i sin tur leder till minskad klimatpåverkan. Målet för Materialens år är att på övergripande nivå "få fler människor intresserade – för att inte säga fascinerade – av material och deras betydelse för människors liv, samhällsutvecklingen och vägen mot ett hållbart samhälle”. Vi på Ovako ser det därför som en självklarhet att utbilda och inspirera människor om stålbranschens fantastiska funktion och potential och hur den kan bidra till den cirkulära ekonomin.