Personalutveckling är ett område som har vuxit på Ovako de senaste åren och många initiativ och projekt har initierats och genomförts framgångsrikt. Ledarskapsprogram, Young Professional-nätverk och kompetensutbytesprogram är bara några exempel på initiativ som har återlanserats under 2022.

Som ett internationellt företag vill vi hitta sätt att uppmuntra tvåvägsdelning av kunskap, trots att vi är 8 000 km ifrån varandra. Det är därför vi etablerar kompetensutbytesprogram med våra ägare Sanyo Special Steel och Nippon Steel Corporation. Ovako medarbetare i Norden kan få möjlighet att resa till Japan i upp till tre veckor, eller eventuellt längre för R&D-projekt.

Sverige och Japan har båda kulturer med lång historia inom ståltillverkning. Genom att skicka medarbetare till Sanyo Special Steel kommer de att lära sig först och främst om hur våra japanska kollegor driver verksamheten. Och genom att åka i par kommer de att kunna diskutera och reflektera över sina lärdomar på kvällarna.

Jimmy Gran, VP & Head of Product Unit Black Bar Business Unit Hofors-Hällefors och Kari Välimaa, VP och Head of Product Unit Steel & Rolling, Imatra är två kollegor som precis kommit hem från utbytesprogrammet. Vi ställer några frågor till Jimmy och Kari:

Knowledge sharing with Japan
Employees in the subway in Japan

Berätta mer om utbytesprogrammet och var det som du hade förväntat dig?

Tillvägagångssättet var ganska ambitiöst från vår sida i den mening att vi hade ett speciellt intresse för det japanska sättet att arbeta vid sidan av de uppenbara tekniska ämnena. En sak som vi direkt märkte var detaljnivån i vår besöksplan både till Nippon och Sanyo. På det sättet lyckades vi få med så mycket som möjligt i besöksprogrammet och vi fick även en inblick i det mest elementära med det japanska arbetssättet – omfattande och detaljerad planering!

Varför blev ni utvalda att åka till Japan?

Vi har båda haft mycket kontakt med våra japanska kollegor de senaste åren. En annan sak är att våra respektive ansvarsområden (stålverk, valsverk etc.) – Black Bar-produktion har en motsvarighet på både Nippon och Sanyo – därav är diskussionsämnena etc. lätta att identifiera.   

Vad har ni båda bidragit med till programmet?

Inledningsvis föreslog vi några ämnen av särskilt intresse. Våra expertis områden är stålverk och gjutning, så naturligtvis var utbyte av information och diskussioner med japanska kollegor enklast inom dessa områden. Förutom de tekniska punkterna tror jag att vi båda lyfte fram det "japanska arbetssättet".

Vilka är de största skillnaderna arbetsmässigt mellan Sanyo och Ovako?

Du kan hitta flera skillnader. Skillnaden som påverkar prestationen mest är dock den långa anställningstiden som japanerna har på samma företag. Detta ger en helt annan kontinuitet i arbetet jämfört med de flesta andra länder. Här tycker vi att Ovakos ambition att ”attrahera och behålla” medarbetare är ett viktigt initiativ. En annan sak är deras omfattande planeringsarbete av allt som rör företaget. Vi tror att vi kan lära oss mycket av det förhållningssättet, särskilt i arbetet med säkerhet och risker vid sidan av typiska ingenjörsuppgifter.

Vilka minnen tar ni med er?

Många minnen, men minnet av deras fantastiska gästfrihet och de goda diskussionerna kommer att stanna kvar i våra sinnen länge. Deltagarna i utbytesprogrammet visade en stark vilja av ömsesidigt intresse för att lära av varandra. Det var fantastiskt att det alltid fanns fler diskussionsämnen än det fanns tid på dagordningen. Detta är bra för utbytesprogrammets framtid, eftersom det ger många möjligheter att fortsätta utbytet av kunskap och idéer.

 

 

 

 

Transportation in Japan